Töövahendid

Töövahendite alla on koondatud nende programmide ja veebikeskkondade tutvustused, mis sobivad õppetöösse. Vahendeid saab kasutada õppematerjalide loomiseks, õppetöö läbiviimiseks, testide koostamiseks, materjalide koondamiseks jne. Kõikidele töövahenditele on loodud eestikeelsed juhendid. Teile sobiva vahendi otsimist hõlbustavad võtmesõnad.

Uued töövahendid

 • Classcharts

  21. November 2014
  Õpilaste paigutamine klassis
 • PictureTrail

  21. November 2014
  Pildiseeriate loomine veebis
 • Emaze

  21. November 2014
  Esitluste loomine veebis
 • TwistedWave

  21. November 2014
  Helifailide töötlemine veebis
 • ImageSpike

  21. November 2014
  Interaktiivsed pildid