Innovaatilised õpilood: "Mitteformaalne õppimine"


Avaldaja:Kristi Semidor28. September 2015

Õpilugu on õppimise ja õpetamise kogemuse kirjeldus, kus on ära toodud õpetaja ja õpilase tegevused, vahendid, õpikeskkonnad jne. Õpilugude kasutamise võimalusest kirjutab HITSA haridustehnoloog Ingrid Maadvere.

Mõnes mõttes on tegemist retseptiraamatuga, mille abil toimetades ongi võimalik uut moodi õpetada. Lähemalt saab erinevaid õpilugusid uurida õpilugude veebilehelt http://oppevara.hitsa.ee/opilood/. Alguskuu raames on õpilugusid katsetanud õpetajad välja toonud mõned lood, mida võiks nooremate õpilastega katsetada. Eelkõige on mõeldud need lood insipiratsiooni saamiseks.

Õpilugu „Mitteformaalne õppimine“

Me kõik oleme kogenud seda, et õppida on võimalik igal pool ning kindlasti pole kool ainus paik, kus seda teha. Õpilastel on hulk põnevaid hobisid, mille käigus on nad nii mõndagi põnevat teada saanud. Piret Rusalepp uuris oma õpilastega nende hobisid ning valmis said plakatid ja e-raamatud. Lähemalt saate õpiloost lugeda ning õpilaste töid vaadata: https://opilugu2.wordpress.com/ 

Piret Rusalepa kommentaar: 
Selle looga õppisime üksteist paremini tundma. Läbi laste erinevate hobide sai ka uusi teadmisi asjadest, tegevustest… silmaringi laiendav.

Esialgu tegime plakati paberkandjal ja pidime seda mingi veebivahendiga täiendama/disainima, aga läks nii, et igaüks sai rääkida konkreetselt oma hobist ja seda e-raamatu kaudu. See ümberotsustamine tuli töö käigus. Alati ei lähe nii nagu esialgu mõeldud on, mis ongi mõnikord tore, sest tegemise käigus võib hoopis vahvamaid mõtteid tekkida. E-raamat oli laste endi otsus ja valik.

Mitmed tunnid arvutiklassis, uued töövahendid, koostöö vanematega (mitte kõik ei haakunud, ainult osa peresid, nagu ikka), videoesinemine – lastele meeldis, oli arendav ja teistmoodi kui tavatunnis.

Vahendas Ingrid Maadvere,
HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog 

Loe ka: õpilugu "Jutustavad pildid" 
Foto pärit P. Ruusalepa õpiloo lehelt.

Haridus- ja Noorteamet