Alushariduse haridustehnoloogide võrgustik


Avaldaja:Laura Vetik23. November 2015

Rääkides laste alusharidusest, ei saa mööda minna digiajastust. Varakevadel välja käidud mõte kutsuda kokku lasteaedade haridustehnoloogid ja nende ülesandeid täitvad õpetajad on nüüd reaalselt teostumas – võrgustiku esimene kohtumine saab HITSA toetusel teoks novembrikuus.

Lasteaia ja haridustehnoloogi ametikoha kokkukõlamisest räägivad kaks alushariduse haridustehnoloogide võrgustiku värsket liiget – Anu Peri Tallinna Tuule Lasteaiast ja Eve Saare Aruküla Rukkilille ning Pirita Kose Lasteaiast.

Anu Peri töötab lasteaias 0,75 kohaga rühmaõpetajana ning täidab 0,25 kohaga IT-tugiisiku ülesandeid. “Õnneks on juhtkond toetav – haridustehnoloogi amet on personali põhikoosseisus. Lasteaia õppe- ja kasvatustöö üks põhieesmärke on innovaatilisus ja uute õppemeetodite rakendamine (sh IKT võimalused). Et täita püstitatud eesmärke, on vaja pakkuda õpetajatele tuge, sest oskused pole kõigil ühesugused. Olen alates 2008. aastast olnud meie maja õpetajatele arvutitugi.”

Ka Eve Saare on täitnud haridustehnoloogi ülesandeid Aruküla lasteaias juba kümme aastat. Alates 2013. aastast on Pirita Kose lasteaias toimunud suured muutused: terve lasteaed arvutiseeriti, õpetajad pidid hakkama arvuteid kasutama töö planeerimisel ja kokkuvõtete tegemisel. Eve Saare tegi lasteaiale uue kodulehe, koostas vajalikud dokumendid ühistööks Google Drive’is jm. Aruküla lasteaia direktor soovib endale IT-tugiisikut; Pirita Kose lasteaia direktor soovib, et õpetajad integreeriksid õppetöösse rohkem tehnikat, kasutaksid õpetamisel uudseid programme ja õppematerjale, jagaksid ideid, suhtleksid ka lapsevanematega veebi vahendusel.

Anu Peri leiab, et kuigi lasteaedu on palju, siis haridustehnolooge lasteaedades väga vähe. Kuna lasteaiaõpetajate arvutikasutusoskused on pigem napid, siis tuleb haridustehnoloogina sageli tegeleda põhioskuste õpetamisega.  “Aga me oleme avatud ja loovad kohandama olemasolevat lasteaiaealisele sobivaks.”

Mõlemad õpetajad kuuluvad haridustehnoloogide võrgustikku, Anu Peri on ka Koolielu portaali alushariduse ainemoderaator. “Võrgustikuga liitumine oli asjade loomulik käik,” ütleb Anu Peri. Eve Saare teeb koostööd ka HITSA koolitajate võrgustikuga. “Pärast Tallinna Ülikoolis haridustehnoloogiks õppimist tekkis väike grupp koolide haridustehnolooge, kellega on hea koostööd teha. Alati saab abi küsida. Väga hea on olla sellise võrgustiku liige. Olen väga põnevil alushariduse haridustehnoloogide võrgustiku loomisest ning panen heal meelel õla alla koostööks.”

Mil moel lasteaedade haridustehnoloogid tegid koostööd enne HITSA koordineeritava haridustehnoloogide võrgustikuga liitumist? Anu Peri sõnul toimus koostöö pigem isikliku tutvuse printsiibil. “Tegelikult puudub ka teave, kui paljudes lasteaedades on haridustehnoloogid.”

Uus ja erialasem võrgustik tähendab mõlema õpetaja jaoks suurepärast võimalust olla kursis muutuste ja uuendustega IKT vallas: kiire infovahetus toimuvatest koolitustest ja konverentsidest, uued tööalased tutvused, võimalus vahetada kogemusi ja tehtut oma haridustaseme õpetajatega, seada koostöösihte.

HITSA koordineeritud haridustehnoloogide võrgustikuga ootame liituma ka uusi huvilisi! Lisainfot saab HITSA projektijuhilt Kristi Semidorilt: kristi.semidor@hitsa.ee.

Autorid: Kristi Semidor ja Katrin Kiilaspää, HITSA projektijuhid

Samal teemal:

Haridustehnoloog tõukab tagant ja aitab järele

Haridus- ja Noorteamet