Uued õppematerjalid

esitlus
Svetlana Astahhova12. Aprill 2018
mäng
Ragnar Vutt12. Aprill 2018
kodulehekülg
TiiuLe05. Jaanuar 2018
tunnikava
TiiuLe05. Jaanuar 2018

Professor Margus Pedaste veebiloengud õpetajatele ja juhendajatele uurimismeetodite valikutest


Avaldaja:Madli Leikop28. Jaanuar 2016

Loengutest saadav info on kindlasti toeks uurimusliku õppe läbiviimisel ning õpilaste uurimistööde juhendamisel ja korraldamisel. Veebiloengute otseülekanne on kahel päeval ja kahel teemal.

2. veebruaril kl 11.30-13.00 „Probleemi, uurimisküsimuse ja hüpoteesi sõnastamine kvantitatiivses, kvalitatiivses ja kombineeritud uuringus“.

3. veebruaril kl 9.00-10.30 „Koolis rakendatavad uuringudisainid“.

Loeng kestab 60 minutit, seejärel on aeg online-küsimusteks. Veebinari oodatakse vaatama-kuulama kõiki üldharidus- ja kutsekoolide õpetajaid, juhendajaid, aga ka uurimistööde koostajaid.

Tähelepanu! Selleks, et ülekannet Internetis jälgida, palutakse registreeruda hiljemalt 2. veebruaril kella üheksaks (aga mida varem, seda parem!), et saata vajalikud juhendid ja veebilingi. Videoülekanne, st veebinar tehakse Scientixi portaali videokeskkonnas, kuhu on vaja eelnevalt sisse logida ja üht-teist oma arvutis ka sättida. Samuti tuleks registreeruda, kui soovite hiljem loengute salvestiste linke.

Registreerumise vormid veebinari kodulehel http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/scientix/23050-2/

2. veebruari veebinaril tutvustatakse kvantitatiivse ja kvalitatiivse uuringu põhierinevusi. Arutletakse, millal rakendada üht ja teist ning millal võtta kasutusele kombineeritud uuring. Samuti selgitatakse, mis on probleem, uurimisküsimus ja hüpotees, tutvustatakse nende definitsioone ning kvaliteedi hindamise võimalusi. Suunatakse tähelepanu sagedamini esinevatele vigadele.

3. veebruari veebinaril tutvustatakse etnograafilise uuringu, ülevaateuuringu, eksperimendi, juhtumiuuringu ja tegevusuuringu põhitõdesid. Selgitatakse, milleks on üks või teine koolis sobilik, millised on nende etapid ja ohud rakendamisel.

Veebinari korraldab Eesti Teadusagentuur rahvusvahelise projekti Scientix raames.
Eesti Teadusagentuur korraldab üleriigilist õpilaste teadustööde konkurssi ja koolitusi juhendajatele. Veebiloeng on hiljem kõigile kättesaadav rahvusvahelises õppematerjalide veebivaramus http://scientix.eu. Rahvusvahelise projekti Scientix eesmärgiks on edendada loodus- ja täppisteaduste ning tehnikaalast haridust ja kujundada üle-euroopalist võrgustikku. Projekti peamiseks sihtgrupiks on õpetajad ja selle keskmes asuv portaal http://scientix.eu koondab õppematerjale üle kogu Euroopa.

Allikas: Eesti Teadusagentuur. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: