Ainekuu: loositi välja Eesti sünnipäevale pühendatud viktoriini võitja


Avaldaja:Kristi Semidor02. Märts 2016

Vabariigi aastapäevale pühendatud viktoriinile vastas kokku ilus ümmargune arv - 500 vastajat. Nendest kõigile küsimustele õigesti vastanuid oli kokku 41. Loodetavasti said vastajad uusi ja huvitavaid teadmisi meie riigi sünniloo kohta.

Suur tänu kõigile osavõtjatele. Kõige rohkem osalejaid oli kokku Tallinna Prantsuse Lütseumist, Laulasmaa koolist, Kuressaare Gümnaasiumist, Põlva Ühisgümnaasiumist. Hea meel on tõdeda, et osalejaid jagus igast Eestimaa piirkonnast ja esindatud oli üle 35 kooli. Aitäh!

Viktoriini küsimused ja vastused: 

1. Iseisesvusmanifest on meie vabaduse alusdokument. Millises paigas asub manifesti väljakuulutamisele pühendatud monument?
Variandid: Tallinnas, Tartus, Pärnus või Otepääl. 
Vastus: Iseseisvusmanifest kuulutati esmakordselt välja 23. veebruaril 1918 Endla teatri rõdult ja sellekohane aumärk ongi sündmust meenutama paigutatud Pärnu kesklinna. 

2. Pildil on kujutatud Eesti jaoks olulise lepingu allakirjutamist Eesti delegatsiooni juhi poolt. Millises rollis osales ta rahuläbirääkimistel?
Jaan Poska
Variandid: Eestimaa peaminister, Eestimaa välisminister, Eestimaa kubermangukommissaar või Asutava Kogu liige. 
Vastus: Pildid kujutatud Jaan Poska on pidanud täitnud kõiki nimetatud rolle, Tartu rahuläbirääkimistel osales ta Asutava Kogu liikmena. 

3. 1940. aasta 21. juuni riigipöördest annab meile ülevaate helidokument, mis kajastab Konstantin Pätsi viimast avalikku kõnet - dialoogi riigipöörajatega. Millist laulu kuuleb taustal laudlavat? 
Variandid: Eesti lipp, Mu isamaa on minu arm, Nõukogude Liidu hümn või Eesti hümn. 
Vastus: Värskelt ajalooallikate areenile ilmunud helidokumendis on kuulda Eesti hümni. 

4. Noore Vabariigi kultuurautonoomia seadus oli unikaalne kogu Euroopas. Selle järgi võisid luua kultuuromavalitsuse kõik vähemusrahvad, kelle esindajaid oli siin rohkem kui 300, 3000, 10 000 või 30 000? 
Vastus: Eesti noore vabariigi kultuurautonoomia seadus nägi ette kultuuromavalitsuse loomise õiguse rahvastele, kelle esindajaid oli siin vähemalt 3000. 

5. Millises lahingus sai surmavalt haavata Vabadussõja kangelane Julius Kuperjanov?
Variandid: Narva lahing, Võnnu lahing, Tartu lahing või Paju lahing. 
Vastus: Julius Kuperjanov sai surmavalt havata Paju lahingus. 

6. Millist ametit pidas fotol kujutatud naisterahvas?
Laidoner abikaasaga
Variandid: raamatupidaja, arst, pianist või traktorist. 
Vastus: Fotol on kujutatud Johan Laidoneri abikaasa Mariaga. Ta oli pianist ja klaveriõpetaja. 

7. Üks Eesti väejuhtidest on pidanud nii Tartu kui Tallinna linnapea ametit. Kes see on?
Variandid: Laidoner, Tõnisson, Pitka või Kuperjanov. 
Vastus: Nii Tallinna kui Tartu linnapea ametit on pidanud väejuht Aleksander Tõnisson. 

8. Milline oli iseseisvunud vabariigi esimene oma raha?
Variandid: mark, kroon, rubla või taaler. 
Vastus: Eesti esimene oma raha oli Eesti mark. 

9. Eestis on läbi aegade elanud palju erinevaid vähemusrahvuseid. Mitme vähemusrahvuse esindajaid loetleti 2000. aasta rahvaloenduse järel?
Variandid: Umbes 40, Umbes 80, Umbes 120, Umbes 140.  
Vastus: 2000. aasta rahvaloenduse järel loetleti Eestis kokku 142 rahvuse esindajaid.

10. Teoses "Suur maalritöö" oli esialgu maailm värvitu. Kui saabus platsi pintslimees, hakati andma maailmale värvi. Mis värv kanti värvitule ilmale esimesena?
Variandid: Sinine, must, valge. 
Vastus: Suure maalritöö ainetel kanti hallile värvitule ilmale kõigepealt musta värvi. 

HITSA loosis kõigile küsimustele õigesti vastanute vahel välja auhinna - akupanga ja HITSA meened, need saab endale Birgit Sitska Paide Gümnaasiumist. HITSA võtab ühendust.  


Loe ka: Pane teadmised proovile Eesti sünnipäevale pühendatud viktoriinil  

Sotsiaalainete kuud modereerinud ainemoderaatorid
 

Haridus- ja Noorteamet