Uued õppematerjalid

esitlus
Svetlana Astahhova12. Aprill 2018
mäng
Ragnar Vutt12. Aprill 2018
kodulehekülg
TiiuLe05. Jaanuar 2018
tunnikava
TiiuLe05. Jaanuar 2018

Selgus keeltekuu parim õppematerjal


Avaldaja:Kristi Semidor11. Aprill 2016

HITSA kutsub õpetajaid ainekuude raames Koolielu portaali õppematerjale lisama. Iga kuu lõpus valivad Koolielu ainemoderaatorid välja vastava ainevaldkonna parima õppematerjali. Keeltekuu parimate õppematerjalide autoreid on kaks: Pille Rahe ja Piret Lehiste.

Ainemoderaatoritele meeldisid Koolielu õppematerjalide aita kuni 31. märtsini 2016 lisatud õppematerjalidest kõige enam kahe õpetaja materjalid: 

1) Pirita Majandusgümnaasiumi logopeedi Pille Rahe õppematerjal „Interaktiivsed harjutused lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele“.    
Tegemist on http://learningapps.org keskkonnas loodud äppide kogumikuga õigekirjaoskuste arendamiseks ja süvendamiseks. Kogumiku koostamisel oli põhirõhk suunatud kaashäälikute õigekirja harjutamisele. Põhiharjutuste tüüpideks on lünkharjutused, korrektuurharjutused, sõna valik lausesse. 
Ainemoderaatorite arvates on harjutuste hulk (73) muljetavaldav. 

2) TLÜ Haapsalu Kolledži lektori Piret Lehiste lisatud erinevad inglise keele õppematerjalid: „Crossword – USA“ ja „Crossword – Australia“, „Animals“ – Learning appsis loodud ristsõnad ning piltide sobitamise mäng, „Inglise keele grammatika enesekontrolliharjutused“ – õppematerjal erinevate grammatika-teemade harjutamiseks, „Famous Brits“ – Quizlet Suurbritannia kultuuriloo kohta. 
Ainemoderaatoritele meeldis, et näiteks ristsõnades tuleb õpilastel tavapärasest rohkem nuputada ning ka veebist vastuseid otsida. 

Keeltekuud koordineerinud ainemoderaatorid 
Illustratiivse materjalina kasutatud pilte autorite õppematerjalidest

Harno logo