• Kogukonnad

Kogukonnad

591 loodud kogukonnad
 • Esitlused õppetöös Tallinna I Internaatkool
  • suletud kogukond
  • 12 liiget

  Esitlused õppetöös Tallinna I Internaatkool

  Tiigrihüppe lisamoodul Esitlused õppetöös.
 • Ettevõtlusõpe
  • avatud kogukond
  • 42 liiget

  Ettevõtlusõpe

  Ettevõtlusõppe eesmärk on tagada nii isikuomaduste ja hoiakute kujundamine kui ka ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste arendamine: isikuomadused ja hoiakud, mis suurendavad indiviidi võimekust võimaluste märkamisel ja nende realiseerimisel: see on vundament, baas järgnevaks; teadmised ja...
 • eTwinning projektid koolielus - 3
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  eTwinning projektid koolielus - 3

  Toimumise aeg: 2. november - 7. detsember 2015 Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhid,  haridustehnoloogid Kursuse maht: 26 tundi (1EAP), lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 30 (registreerumine https://koolitus.hitsa.ee/training/307) Kursuse...
 • Filmihuviliste Õpetajate Kogukond
  • avatud kogukond
  • 5 liiget

  Filmihuviliste Õpetajate Kogukond

  Filmihuviliste õpetajate kogukond on mõeldud nii põhikooli kui gümnaasiumi õpetajatele, kes soovivad õppeeesmärgil filmi ära kasutada. Hea väärtfilm on väga hea õppevahend, rääkimaks raseketel teemadel, neid analüüsida. Antud kogukonna eesmärk on õppida tundma filmi kui õppevahendit. Täna on...
 • Finantskirjaoskuse õppematerjalide loomine
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  Finantskirjaoskuse õppematerjalide loomine

  Finantskirjaoskuse õpetamise metodoloogilised juhendid ja õppematerjalid kõigile kooliastmetele. Koostajad on erinevate ainete õpetajad. Välja töötatav materjal on töölehtede kujul, hõlmates nii õppematerjali (teooria ja ülesanded) koos metoodilise juhendiga millistes ainetes ja millisel tasemel...
 • Fototöötlus veebis
  • avatud kogukond
  • 2 liiget

  Fototöötlus veebis

  Kogukond on loodud Pirita Kose Lasteaia õpetajatele. See on meie lasteaia sisekoolituse esimene e-õppe katsetus. Teemad jagunevad erinevate veebipõhiste fototöötlusprogrammide töötubadeks.  Töötubades tutvutakse vabavaraliste fototöötlusprogrammidega. Kõik vaadeldavad programmid on veebipõhised...
 • geograafia
  • suletud kogukond
  • 4 liiget

  geograafia

 • Geograafia VHK 9P
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  Geograafia VHK 9P

  VHK 9p geograafia õpikogukond
 • Geograafiaõpetajate kogukond
  • suletud kogukond
  • 106 liiget

  Geograafiaõpetajate kogukond

  Selle kogukonnaga võiksid liituda kõik Eesti geograafiaõpetajad, et vahetada omavahel mõtteid, õppematerjale jne.
 • Haljala Gümnaasium
  • suletud kogukond
  • 12 liiget

  Haljala Gümnaasium