• Kogukonnad

Kogukonnad

592 loodud kogukonnad
 • IKT JA LOOVUS LASTEAIAS 5
  • suletud kogukond
  • 29 liiget

  IKT JA LOOVUS LASTEAIAS 5

  Lasteaiaõpetajatele mõeldud veebipõhine koolitus, kus tutvustatakse lastele sobivaid mänge ning programme.  Miks kasutada lasteaias kaasaegseid tehnoloogiaid? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite mõtestatud ja mõõdukas kasutamine toetab lapse mõtlemist ja...
 • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 2"
  • suletud kogukond
  • 29 liiget

  E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 2"

  Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab...
 • Õppimisüritus "Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks"
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  Õppimisüritus "Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks"

   Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks  ÕPPIMISÜRITUS ON LÕPPENUD! Toimumis:  12. september - 02. oktoober 2011  
 • E-kursus "Video Koolielus" 1
  • suletud kogukond
  • 29 liiget

  E-kursus "Video Koolielus" 1

  Kirjeldus:Videotest ei saa koolitöös enam üle ega ümber. Õpilased veedavad suure hulga ajast Youtube’s videoid vaadates ning aeg on ka õpetajatel filmimine kooli tuua. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et õpetada õpetajaid videot filmima, monteerima ja avadama. Kursus on mõledud algajatele ja...
 • Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine ja nutiseadmete rakendamine matemaatika õpetamisel
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine ja nutiseadmete rakendamine matemaatika õpetamisel

  Toimumise aeg: 9. november - 14. detsember 2015 Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid Kursuse maht: 26 tundi (1AP), lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 30 (registreerumine https://koolitus.hitsa.ee/training/142/register) Kursuse...
 • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 1"
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 1"

  Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab...
 • Majandusõpetajate kogukond
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  Majandusõpetajate kogukond

  Majandusõpetajate ja ka Eesti Majandusõpetajate Seltsi häälekandja
 • Hindamismudelid
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  Hindamismudelid

  NB! Registreeruma peab nii Koolielu kogukonda kui ka EKISi. Koolitaja kinnitab Koolielu kogukonnas AINULT need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud EKISes! NB! Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi...
 • ProgeTiiger
  • avatud kogukond
  • 28 liiget

  ProgeTiiger

  ProgeTiigri kogukonnas saavad kõik jagada kogemusi ja ideid programmeerimisõppe käivitamisel erinevates kooliastmetes. 
 • Erivajadustega laps tavakoolis II
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  Erivajadustega laps tavakoolis II

    Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse õppematerjalide...
Haridus- ja Noorteamet