• Kogukonnad

Kogukonnad

592 loodud kogukonnad
 • Nutitelefonide rakendused ja nende kasutamine õppetöös
  • suletud kogukond
  • 29 liiget

  Nutitelefonide rakendused ja nende kasutamine õppetöös

  Toimumise aeg: 25. märts – 21. aprill 2013 Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad.Kursusel osalemiseks on vajalik nutitelefoni (iPhone, android) olemasolu. Kursuse maht: 16 tundi, õppimisürituse lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate...
 • E-kursus Innovaatilised õpilood
  • suletud kogukond
  • 29 liiget

  E-kursus Innovaatilised õpilood

  Toimumise aeg: 31. märts - 18. mai 2014 Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhtidele,  haridustehnoloogid Kursuse maht: 26 tundi (1AP), e-kursuse lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 25 (registreerumine EKISes ) Kursuse lühikirjeldus: Kursus innovaatilised...
 • E-kursus "Digipildid koolielus" 1
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  E-kursus "Digipildid koolielus" 1

  Registreerumine kursusele on lõppenud. Varsti on algamas uued kursused. Jälgige reklaami! Digipilte kasutatkse õppetöös päris palju. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini digipilte oma töösse integreerida. Kursusele registreerumine kuni 3. oktoobrini....
 • IKT JA LOOVUS LASTEAIAS 5
  • suletud kogukond
  • 29 liiget

  IKT JA LOOVUS LASTEAIAS 5

  Lasteaiaõpetajatele mõeldud veebipõhine koolitus, kus tutvustatakse lastele sobivaid mänge ning programme.  Miks kasutada lasteaias kaasaegseid tehnoloogiaid? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite mõtestatud ja mõõdukas kasutamine toetab lapse mõtlemist ja...
 • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 2"
  • suletud kogukond
  • 29 liiget

  E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 2"

  Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab...
 • Erivajadustega laps tavakoolis II
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  Erivajadustega laps tavakoolis II

    Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse õppematerjalide...
 • 9 p geograafia
  • suletud kogukond
  • 27 liiget

  9 p geograafia

  9 p klassi geograafia õpikogukond
 • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 1"
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 1"

  Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab...
 • Majandusõpetajate kogukond
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  Majandusõpetajate kogukond

  Majandusõpetajate ja ka Eesti Majandusõpetajate Seltsi häälekandja
 • Hindamismudelid
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  Hindamismudelid

  NB! Registreeruma peab nii Koolielu kogukonda kui ka EKISi. Koolitaja kinnitab Koolielu kogukonnas AINULT need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud EKISes! NB! Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi...
Haridus- ja Noorteamet