• Kogukonnad

Kogukonnad

592 loodud kogukonnad
 • Hindamismudelid
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  Hindamismudelid

  NB! Registreeruma peab nii Koolielu kogukonda kui ka EKISi. Koolitaja kinnitab Koolielu kogukonnas AINULT need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud EKISes! NB! Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi...
 • Õppematerjalide loomine nutiseadmetega (TinyTap rakendusega)
  • suletud kogukond
  • 27 liiget

  Õppematerjalide loomine nutiseadmetega (TinyTap rakendusega)

  TinyTap - õpime nutiseadmetega looma õppemänge Õppimisürituse eesmärk:  Kursuse läbimine võimaldab lasteaia- ja algklassiõpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks. Õppimisürituse maht: 4 nädalat (4.mai - 1.juuni) - pikendatud 17....
 • Erivajadustega laps tavakoolis 4
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  Erivajadustega laps tavakoolis 4

  Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse universaalset õpimudelit...
 • Tutvumine programmiga MSW Logo I
  • suletud kogukond
  • 27 liiget

  Tutvumine programmiga MSW Logo I

  Selle e-õppimisüritusega soovime õpetajatele anda suuna programmeerimise õpetamiseks algklassilastele. Programmeerimine arendab õpilaste analüütilist mõtlemist ja õpetab neid nägema põhjuse ja tagajärje seost. Programmeerides arenevad loogika ja loovus. Toimumise aeg:  7. oktoober- 3. november...
 • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 6"
  • suletud kogukond
  • 27 liiget

  E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 6"

  Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab...
 • E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös" 18
  • suletud kogukond
  • 27 liiget

  E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös" 18

              „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002.  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete...
 • E-kursus "Second Life Koolielus 1"
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  E-kursus "Second Life Koolielus 1"

  Kirjeldus:Virtuaalmaailmades veedavad õpilased päris palju aega. Eriti suured huvilised on poisid, kes mõnda virtuaalsesse mängu end ära kaotada võivad. Second Life ehk Teine Elu on virtuaalmaailm, mis sarnaneb pärismaailmale. Käesoleval e-kursusel saavad õpetajad kogemuse virtuaalmaailmas...
 • Erivajadusega laps tavakoolis 5
  • suletud kogukond
  • 27 liiget

  Erivajadusega laps tavakoolis 5

  Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse universaalset õpimudelit...
 • Põlvamaa klassiõpetajad
  • suletud kogukond
  • 27 liiget

  Põlvamaa klassiõpetajad

  Kogukonda kuuluvad Põlva maakonna I-II kooliastme õpetajad.
Haridus- ja Noorteamet