• Kogukonnad

Kogukonnad

592 loodud kogukonnad
 • Veebipõhiste testide koostamine ja kasutamine õppetöös
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  Veebipõhiste testide koostamine ja kasutamine õppetöös

  Toimumise aeg: 10. veebruar - 10. märts 2014 Registreerumine: 1. jaanuar – 9. veebruar 2014 Sihtrühm: kõik õpetajad, kes on huvitatud veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamisest õppetöös. Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes loob vähemalt ühe küsitluse ja ühe...
 • E-kursus "Esitluste loomine ilma PowerPointita 5"
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  E-kursus "Esitluste loomine ilma PowerPointita 5"

  Kursuse lühikirjeldus: Esitlusi kasutatakse koolis väga palju. Traditsiooniliselt luuakse need kas programmiga PowerPoint või OpenOffice . Web 2.0 vahendite rohkus on ka siin õpetajale appi tulnud ja pakub väga erinevaid lahendusi. E-kursusel tutvume erinevate vahenditega ja vahetame kogemusi,...
 • E-kursus "Juhendite loomine 4"
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  E-kursus "Juhendite loomine 4"

  Erinevat tüüpi juhendite loomise oskus on õpetajatele tänapäeva koolis väga oluline. Käesoleval e-kursusel tutvuvad õpetajad erinevat liiki juhenditega (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend), õpivad neid hindama, looma ja avaldama...
 • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 8"
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 8"

   Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab...
 • Õppimisüritus "eTwinning projektid koolielus"
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  Õppimisüritus "eTwinning projektid koolielus"

  Toimumise aeg: 3. november - 30. november 2014 Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhid,  haridustehnoloogid Kursuse maht: 26 tundi (1AP), lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 30 (registreerumine SIIN) Kursuse lühikirjeldus: Kursusel osalejad saavad ülevaate...
 • Kogukondade kogukond
  • suletud kogukond
  • 25 liiget

  Kogukondade kogukond

  Kuna virtuaalsete praktikakogukondade esindajatel oleks vaja aeg-ajalt kusagil mõtteid vahetada ja muud kasulikku kokku koondada, siis sai loodud lisaks listile virtuaalsete praktikakogukondade esindajate kogukond. Ühtlasi katsetame uue Koolielu võimalusi kogukonnaelu toetamiseks/elavdamiseks.
 • E-kursus "Internetiturvalisus koolielus 2"
  • suletud kogukond
  • 25 liiget

  E-kursus "Internetiturvalisus koolielus 2"

  Internetiturvalisusest räägitakse väga palju. Kui varem räägiti rohkem viirustest ja tehnilistest probleemidest, siis nüüd on esiplaanile kerkinud sotsiaalsest meediast lähtuvad probleemid. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini turvalisusega seotud probleemidega toime...
 • Tegevusuurijad
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  Tegevusuurijad

 • E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös" 1
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös" 1

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
 • Erivajadustega laps tavakoolis III
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  Erivajadustega laps tavakoolis III

  Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse õppematerjalide loomise ja...
Haridus- ja Noorteamet