• Kogukonnad

Kogukonnad

592 loodud kogukonnad
 • Kogukondade kogukond
  • suletud kogukond
  • 25 liiget

  Kogukondade kogukond

  Kuna virtuaalsete praktikakogukondade esindajatel oleks vaja aeg-ajalt kusagil mõtteid vahetada ja muud kasulikku kokku koondada, siis sai loodud lisaks listile virtuaalsete praktikakogukondade esindajate kogukond. Ühtlasi katsetame uue Koolielu võimalusi kogukonnaelu toetamiseks/elavdamiseks.
 • Õppimisüritus "eTwinning projektid koolielus"
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  Õppimisüritus "eTwinning projektid koolielus"

  Toimumise aeg: 3. november - 30. november 2014 Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhid,  haridustehnoloogid Kursuse maht: 26 tundi (1AP), lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 30 (registreerumine SIIN) Kursuse lühikirjeldus: Kursusel osalejad saavad ülevaate...
 • E-kursus "Internetiturvalisus koolielus 2"
  • suletud kogukond
  • 25 liiget

  E-kursus "Internetiturvalisus koolielus 2"

  Internetiturvalisusest räägitakse väga palju. Kui varem räägiti rohkem viirustest ja tehnilistest probleemidest, siis nüüd on esiplaanile kerkinud sotsiaalsest meediast lähtuvad probleemid. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini turvalisusega seotud probleemidega toime...
 • Tegevusuurijad
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  Tegevusuurijad

 • Õppimisüritus "Õppematerjalide helindamine"
  • avatud kogukond
  • 25 liiget

  Õppimisüritus "Õppematerjalide helindamine"

  Õppimisüritus "Õppematerjalide helindamine" on mõeldud õpetajatele, kes soovivad lisada heli oma õppematerjalidele või luua ekraanipiltidest videosid. 2009/2010 õppeaasta II veerand on Koolielu portaalis reaal- ja loodusteadusteveerand. Seega on õppimisüritusele oodatud eelkõige loodusainete...
 • E-kursus "Digipildid koolielus 3"
  • suletud kogukond
  • 24 liiget

  E-kursus "Digipildid koolielus 3"

  Registreerumine kursusele on lõppenud. Varsti on algamas uued kursused. Jälgige reklaami!Digipilte kasutatakse õppetöös päris palju. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini digipilte oma töösse integreerida. Kursusele registreerumine kuni 14. detsembrini....
 • Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Suure-Jaani)
  • suletud kogukond
  • 25 liiget

  Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Suure-Jaani)

  Kogukond on loodud kursuse "Loovuse toetamine tehnoloogia abil" koolitusel osalevatele õpetajatele.  Koolitusele on vaja kaasa võtta fotoaparaat või nutitelefon. 3. õppepäeval kõrvaklapid ja mikrofon. Koolitusprogramm  Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kursusele...
 • MP3 õppetöös 5
  • suletud kogukond
  • 25 liiget

  MP3 õppetöös 5

  Helifaile ei kasutata õppetöös just päris palju. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini helifaile oma töösse integreerida.  Sihtgrupp: Üldhariduskoolide õpetajad ja lasteaiaõpetajad, kes ei ole helifailidega väga palju kokku puutunud, kuid sooviksid neid rohkem oma...
 • Tutvumine programmiga Kodu Game Lab I
  • suletud kogukond
  • 25 liiget

  Tutvumine programmiga Kodu Game Lab I

  E-õppimisüritusega soovitakse õpetajatele anda julgust ja teadmisi õpetamaks algklassilastele programmeerimist. Programmeerimine arendab õpilaste loogilist mõtlemist ja matemaatilisi võimeid. Programmeerimine õpetab süsteemsemalt mõtlema ning on mänguline ja huvitav. Toimumise aeg: 3. märts – 30....
 • Uurimistöö ja referaadi vormistamine 2
  • suletud kogukond
  • 25 liiget

  Uurimistöö ja referaadi vormistamine 2

  Igas koolis koostatakse referaate ja uurimistöid. Kui töö sisuline pool on valmis, tuleb see korrektselt arvutil vormistada. Sellel kursusel tutvustatakse üldiseid põhimõtteid, kuidas arvutil tööd vormistada: kuidas vormindada teksti, lehekülgi, tiitellehte, koostada sisukorda, lisada pilte,...
Haridus- ja Noorteamet