• Kogukonnad

Kogukonnad

592 loodud kogukonnad
 • E-kursus: Nutiseadmete kasutamine õppetöös, 16
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  E-kursus: Nutiseadmete kasutamine õppetöös, 16

    „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002.    Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega,...
 • Arvuti kasutamine uurimistöös
  • avatud kogukond
  • 26 liiget

  Arvuti kasutamine uurimistöös

  Gümnaasiumi valikkursust "Arvuti kasutamine uurimistöös" (AKU) läbi viivate õpetajate veebikogukond.
 • Esimesed sammud programmeerimises. Sissejuhatav õppimisüritus 2
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  Esimesed sammud programmeerimises. Sissejuhatav õppimisüritus 2

  Selle e-õppimisüritusega soovime õpetajatele anda julgust ja teadmisi õpetamaks algklassilastele programmeerimist. Programmeerimine arendab õpilaste loogilist mõtlemist ja matemaatilisi võimeid, õpetab neid süsteemsemalt mõtlema, olles samas mänguline ja huvitav. Toimumise aeg: 29. aprill – 26....
 • Helifailid õppetöös
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  Helifailid õppetöös

      Helifaile ei kasutata õppetöös just palju. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini helifaile oma töösse integreerida. Sihtgrupp: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad, õppejõud,  kes ei ole helifailidega väga palju kokku puutunud, kuid sooviksid neid rohkem...
 • Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Suure-Jaani)
  • suletud kogukond
  • 25 liiget

  Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Suure-Jaani)

  Kogukond on loodud kursuse "Loovuse toetamine tehnoloogia abil" koolitusel osalevatele õpetajatele.  Koolitusele on vaja kaasa võtta fotoaparaat või nutitelefon. 3. õppepäeval kõrvaklapid ja mikrofon. Koolitusprogramm  Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kursusele...
 • MP3 õppetöös 5
  • suletud kogukond
  • 25 liiget

  MP3 õppetöös 5

  Helifaile ei kasutata õppetöös just päris palju. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini helifaile oma töösse integreerida.  Sihtgrupp: Üldhariduskoolide õpetajad ja lasteaiaõpetajad, kes ei ole helifailidega väga palju kokku puutunud, kuid sooviksid neid rohkem oma...
 • Tutvumine programmiga Kodu Game Lab I
  • suletud kogukond
  • 25 liiget

  Tutvumine programmiga Kodu Game Lab I

  E-õppimisüritusega soovitakse õpetajatele anda julgust ja teadmisi õpetamaks algklassilastele programmeerimist. Programmeerimine arendab õpilaste loogilist mõtlemist ja matemaatilisi võimeid. Programmeerimine õpetab süsteemsemalt mõtlema ning on mänguline ja huvitav. Toimumise aeg: 3. märts – 30....
 • Uurimistöö ja referaadi vormistamine 2
  • suletud kogukond
  • 25 liiget

  Uurimistöö ja referaadi vormistamine 2

  Igas koolis koostatakse referaate ja uurimistöid. Kui töö sisuline pool on valmis, tuleb see korrektselt arvutil vormistada. Sellel kursusel tutvustatakse üldiseid põhimõtteid, kuidas arvutil tööd vormistada: kuidas vormindada teksti, lehekülgi, tiitellehte, koostada sisukorda, lisada pilte,...
 • E-kursus "Juhendite loomine 2"
  • suletud kogukond
  • 25 liiget

  E-kursus "Juhendite loomine 2"

  Erinevat tüüpi juhendite loomise oskus on õpetajatele tänapäeva koolis väga oluline. Käesoleval e-kursusel tutvuvad õpetajad erinevat liiki juhenditega (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend), õpivad neid hindama, looma ja avaldama...
 • Õppimisüritus "Õppematerjalide helindamine"
  • avatud kogukond
  • 25 liiget

  Õppimisüritus "Õppematerjalide helindamine"

  Õppimisüritus "Õppematerjalide helindamine" on mõeldud õpetajatele, kes soovivad lisada heli oma õppematerjalidele või luua ekraanipiltidest videosid. 2009/2010 õppeaasta II veerand on Koolielu portaalis reaal- ja loodusteadusteveerand. Seega on õppimisüritusele oodatud eelkõige loodusainete...
Haridus- ja Noorteamet