• Kogukonnad

Kogukonnad

592 loodud kogukonnad
 • Электронный курс: Безопасный Интернет (Targalt internetis)
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  Электронный курс: Безопасный Интернет (Targalt internetis)

  Добро пожаловать на пилотный электронный курс "Безопасный Интернет (Targalt internetis)  - для учителей детских садов, школ и проф-тех училищ"! Интернет прочно вошел в нашу жизнь и изменил общество. Но при всех своих преимуществах он таит потенциальную опасность.Мир интернета...
 • Uurimistöö ja referaadi vormistamine 3
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  Uurimistöö ja referaadi vormistamine 3

  Igas koolis koostatakse referaate ja uurimistöid. Kui töö sisuline pool on valmis, tuleb see korrektselt arvutil vormistada. Sellel kursusel tutvustatakse üldiseid põhimõtteid, kuidas arvutil tööd vormistada: kuidas vormindada teksti, lehekülgi, tiitellehte, koostada sisukorda, lisada pilte,...
 • Natural and Cultural Heritage of Võru
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  Natural and Cultural Heritage of Võru

  Kogukond on loodud Võru Kreutzwaldi Kooli 8.b klassi õpilaste inglise keele projektitöö "Natural and Cultural Heritage of Võru" rühmatööde jaoks.
 • Finantskirjaoskuse õppematerjalide loomine
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  Finantskirjaoskuse õppematerjalide loomine

  Finantskirjaoskuse õpetamise metodoloogilised juhendid ja õppematerjalid kõigile kooliastmetele. Koostajad on erinevate ainete õpetajad. Välja töötatav materjal on töölehtede kujul, hõlmates nii õppematerjali (teooria ja ülesanded) koos metoodilise juhendiga millistes ainetes ja millisel tasemel...
 • Digialgus: Õpetaja loob ja jagab (Mammaste Lasteaed)
  • avatud kogukond
  • 23 liiget

  Digialgus: Õpetaja loob ja jagab (Mammaste Lasteaed)

  Kogukond on loodud Mammaste Lasteaia ja Kooli õpetajatele Koolituse eesmärk: Koolituse läbimine võimaldab õpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks. Mooduli maht: 1,19 EAP (31  ak/h). Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (auditoorne õpe 16...
 • E-kursus: Esitlus ilma PowerPointita 3
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  E-kursus: Esitlus ilma PowerPointita 3

  Toimumise aeg: 3. märts - 20. aprill 2014 Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad. Kursuse maht: 26 tundi, e-kursuse lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 50 (registreerumine EKISes ) Kursuse lühikirjeldus: Esitlusi kasutatakse...
 • E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös" 15
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös" 15

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
 • Kursus "E-portfoolio professionaalse arengu toena"
  • avatud kogukond
  • 23 liiget

  Kursus "E-portfoolio professionaalse arengu toena"

  Selles kogukonnas kogunevad kursusele "e-portfoolio professionaalse arengu toena" osalejad.
 • MP3 koolielus 4
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  MP3 koolielus 4

  Helifaile ei kasutata õppetöös just päris palju. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini helifaile oma töösse integreerida.  Sihtgrupp: Üldhariduskoolide õpetajad, kes ei ole helifailidega väga palju kokku puutunud, kuid sooviksid neid rohkem oma töös kasutada....
 • Digipildid koolielus 9
  • suletud kogukond
  • 22 liiget

  Digipildid koolielus 9

  Digipilte kasutatakse õppetöös päris palju. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini digipilte oma töösse integreerida. Kursusel osalejate arv 20 Kursusele registreerumine kestab 15. märtsini või 20 liituja täitumiseni   Sihtgrupp: Üldhariduskoolide õpetajad, kes ei...
Haridus- ja Noorteamet