• Kogukonnad

Kogukonnad

592 loodud kogukonnad
 • Электронный курс: Безопасный Интернет (Targalt internetis)
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  Электронный курс: Безопасный Интернет (Targalt internetis)

  Добро пожаловать на пилотный электронный курс "Безопасный Интернет (Targalt internetis)  - для учителей детских садов, школ и проф-тех училищ"! Интернет прочно вошел в нашу жизнь и изменил общество. Но при всех своих преимуществах он таит потенциальную опасность.Мир интернета...
 • Natural and Cultural Heritage of Võru
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  Natural and Cultural Heritage of Võru

  Kogukond on loodud Võru Kreutzwaldi Kooli 8.b klassi õpilaste inglise keele projektitöö "Natural and Cultural Heritage of Võru" rühmatööde jaoks.
 • Finantskirjaoskuse õppematerjalide loomine
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  Finantskirjaoskuse õppematerjalide loomine

  Finantskirjaoskuse õpetamise metodoloogilised juhendid ja õppematerjalid kõigile kooliastmetele. Koostajad on erinevate ainete õpetajad. Välja töötatav materjal on töölehtede kujul, hõlmates nii õppematerjali (teooria ja ülesanded) koos metoodilise juhendiga millistes ainetes ja millisel tasemel...
 • Digialgus: Õpetaja loob ja jagab (Mammaste Lasteaed)
  • avatud kogukond
  • 23 liiget

  Digialgus: Õpetaja loob ja jagab (Mammaste Lasteaed)

  Kogukond on loodud Mammaste Lasteaia ja Kooli õpetajatele Koolituse eesmärk: Koolituse läbimine võimaldab õpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks. Mooduli maht: 1,19 EAP (31  ak/h). Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (auditoorne õpe 16...
 • E-kursus: Esitlus ilma PowerPointita 3
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  E-kursus: Esitlus ilma PowerPointita 3

  Toimumise aeg: 3. märts - 20. aprill 2014 Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad. Kursuse maht: 26 tundi, e-kursuse lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 50 (registreerumine EKISes ) Kursuse lühikirjeldus: Esitlusi kasutatakse...
 • E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös" 15
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös" 15

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
 • Kunda ÜG õpetajad
  • suletud kogukond
  • 22 liiget

  Kunda ÜG õpetajad

  Digitiigri koolitusel osalejad
 • RG
  • suletud kogukond
  • 22 liiget

  RG

  Rakvere Gümnaasiumi õpetajate kogukond
 • Mesilane/Пчела
  • avatud kogukond
  • 22 liiget

  Mesilane/Пчела

   Vene õppekeega  koolide õpetajate virtuaalse praktikakogukondhttp://ulej.edu.ee/ Ulej (3)View more presentations from lvr. Kogukonna arenguplaanid: Kogukonna portaali täendamine ja tutvustamine, info edastamine;Õppematerjalide kogumine ja jagamine nii portaalis kui ka  wiki ja bloggeri...
 • E-kursus "Juhendite loomine 1"
  • suletud kogukond
  • 22 liiget

  E-kursus "Juhendite loomine 1"

  Kursus on komplekteeritud. Kirjeldus: Erinevat tüüpi juhendite loomise oskus on õpetajatele tänapäeva koolis väga oluline. Käesoleval e-kursusel tutvuvad õpetajad erinevat liiki juhenditega (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend),...
Haridus- ja Noorteamet