• Kogukonnad

Kogukonnad

592 loodud kogukonnad
 • E-raamatud õppetöös
  • suletud kogukond
  • 42 liiget

  E-raamatud õppetöös

  KURSUS ON LÕPPENUD! Õppimisürituse toimumise aeg 19.sept - 16.okt 2011 NB! Rühm on komplekteerunud. Suure huvi tõttu toimub jaanuaris uus samateemaline õppimisüritus. registreerumine 09.01. - 15.01.2012õppimisüritus 16.01 - 12.02.2012 Jaanuarikoolitusele saab eelregistreeruda lingi...
 • KooliMill- MISA
  • suletud kogukond
  • 42 liiget

  KooliMill- MISA

 • E-kursus " Nutiseadmete kasutamine õppetöös 6"
  • suletud kogukond
  • 42 liiget

  E-kursus " Nutiseadmete kasutamine õppetöös 6"

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
 • Õppimisüritus - e-raamatud
  • suletud kogukond
  • 39 liiget

  Õppimisüritus - e-raamatud

  Õppimisürituse toimumise aeg 18. okt- 7. nov 2010Sihtrühm: algklassiõpetajad, keeleõpetajad, projektitöös osalevad erinevate õppeainete õpetajad, haridustehnoloogid, infotehnoloogid Iga kursuslane, kes avaldab ühe e-raamatu (avaldage oma e-raamatud kogukonna blogis) ning osaleb arutelul, saab...
 • Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös
  • avatud kogukond
  • 41 liiget

  Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös

  Toimumise aeg: 19. märts – 8. aprill 2012ÕPPIMISÜRITUS ON KOMPLEKTEERUNUD!Registreerumine: 12. märts – 18. märts 2012Sihtrühm: kõik õpetajad, kes on huvitatud veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamisest õppetöös.Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes loob...
 • IKT lõimimine võõrkeelte tundidesse.
  • suletud kogukond
  • 41 liiget

  IKT lõimimine võõrkeelte tundidesse.

  Kogukond koolituskursuse  IKT integreerimine võõrkeeleõpetuse ainekavva jaoks
 • E-kursus " Nutiseadmete kasutamine õppetöös 7"
  • suletud kogukond
  • 41 liiget

  E-kursus " Nutiseadmete kasutamine õppetöös 7"

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
 • Õppimisüritus "Pusleõpik"
  • avatud kogukond
  • 39 liiget

  Õppimisüritus "Pusleõpik"

  Õppimisüritus "Pusleõpik" on mõeldud õpetajatele, kes soovivad luua pusleõpikuid. 2009/2010 õppeaasta I veerand on alushariduse, algõpetuse ja erivajaduste veerand ning selle raames on kuulutatud välja pusleõpikute konkurss. Õppimisüritus annab selleks tuge.Õppimisüritus on avatud 1.-15.10.2009....
 • Esimesed sammud programmeerimises. Sissejuhatav õppimisüritus
  • suletud kogukond
  • 41 liiget

  Esimesed sammud programmeerimises. Sissejuhatav õppimisüritus

    Selle e-õppimisüritusega soovime õpetajatele anda julgust ja teadmisi õpetamaks algklassilastele programmeerimist. Programmeerimine arendab õpilaste loogilist mõtlemist ja matemaatilisi võimeid, õpetab neid süsteemsemalt mõtlema, olles samas mänguline ja huvitav. Grupp on...
 • Kutseaasta 2009/2010
  • suletud kogukond
  • 40 liiget

  Kutseaasta 2009/2010

  Kutseaasta programmis 2009/2010 õppeaastal osalevate nooremõpetajate üldine kogukond.
Haridus- ja Noorteamet