• Kogukonnad

Kogukonnad

592 loodud kogukonnad
 • Ettevõtlusõpe
  • avatud kogukond
  • 42 liiget

  Ettevõtlusõpe

  Ettevõtlusõppe eesmärk on tagada nii isikuomaduste ja hoiakute kujundamine kui ka ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste arendamine: isikuomadused ja hoiakud, mis suurendavad indiviidi võimekust võimaluste märkamisel ja nende realiseerimisel: see on vundament, baas järgnevaks; teadmised ja...
 • KooliMill- MISA
  • suletud kogukond
  • 42 liiget

  KooliMill- MISA

 • E-kursus " Nutiseadmete kasutamine õppetöös 6"
  • suletud kogukond
  • 42 liiget

  E-kursus " Nutiseadmete kasutamine õppetöös 6"

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
 • E-kursus " Nutiseadmete kasutamine õppetöös 7"
  • suletud kogukond
  • 41 liiget

  E-kursus " Nutiseadmete kasutamine õppetöös 7"

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
 • Esimesed sammud programmeerimises. Sissejuhatav õppimisüritus
  • suletud kogukond
  • 41 liiget

  Esimesed sammud programmeerimises. Sissejuhatav õppimisüritus

    Selle e-õppimisüritusega soovime õpetajatele anda julgust ja teadmisi õpetamaks algklassilastele programmeerimist. Programmeerimine arendab õpilaste loogilist mõtlemist ja matemaatilisi võimeid, õpetab neid süsteemsemalt mõtlema, olles samas mänguline ja huvitav. Grupp on...
 • Õppimisüritus "Pusleõpik"
  • avatud kogukond
  • 39 liiget

  Õppimisüritus "Pusleõpik"

  Õppimisüritus "Pusleõpik" on mõeldud õpetajatele, kes soovivad luua pusleõpikuid. 2009/2010 õppeaasta I veerand on alushariduse, algõpetuse ja erivajaduste veerand ning selle raames on kuulutatud välja pusleõpikute konkurss. Õppimisüritus annab selleks tuge.Õppimisüritus on avatud 1.-15.10.2009....
 • Õppimisüritus - e-raamatud
  • suletud kogukond
  • 39 liiget

  Õppimisüritus - e-raamatud

  Õppimisürituse toimumise aeg 18. okt- 7. nov 2010Sihtrühm: algklassiõpetajad, keeleõpetajad, projektitöös osalevad erinevate õppeainete õpetajad, haridustehnoloogid, infotehnoloogid Iga kursuslane, kes avaldab ühe e-raamatu (avaldage oma e-raamatud kogukonna blogis) ning osaleb arutelul, saab...
 • Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös
  • avatud kogukond
  • 41 liiget

  Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös

  Toimumise aeg: 19. märts – 8. aprill 2012ÕPPIMISÜRITUS ON KOMPLEKTEERUNUD!Registreerumine: 12. märts – 18. märts 2012Sihtrühm: kõik õpetajad, kes on huvitatud veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamisest õppetöös.Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes loob...
 • IKT lõimimine võõrkeelte tundidesse.
  • suletud kogukond
  • 41 liiget

  IKT lõimimine võõrkeelte tundidesse.

  Kogukond koolituskursuse  IKT integreerimine võõrkeeleõpetuse ainekavva jaoks
 • E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös" 12
  • suletud kogukond
  • 40 liiget

  E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös" 12

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
Haridus- ja Noorteamet