• Kogukonnad

Kogukonnad

592 loodud kogukonnad
 • e-kursus Animatsioon 5
  • suletud kogukond
  • 36 liiget

  e-kursus Animatsioon 5

  Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  E-kursus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, MonkeyJam, Inkscape. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity. Toimumise aeg:...
 • Mõistekaart ainetunnis, 17.09 - 07.10.2012
  • suletud kogukond
  • 35 liiget

  Mõistekaart ainetunnis, 17.09 - 07.10.2012

  See kursus on komplekteeritud! Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/. Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks...
 • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 5"
  • suletud kogukond
  • 35 liiget

  E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 5"

  Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab...
 • E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 5"
  • suletud kogukond
  • 35 liiget

  E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 5"

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
 • LibreOffice Koolielus III
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  LibreOffice Koolielus III

  Aeg: 29. november- 20. detsember 2013 Registreerimine kursusele on avatud EKISes. Kursusest saab osa võtta kuni 30 osalejat. Nii mõnigi Eesti kool kaalub üle minemist vabavara LibreOffice kasutamisele. Õpetajad on tihti märganud, et õpilased saadavad neile koduseid töid, mille faililaiend ei ole...
 • E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 3"
  • suletud kogukond
  • 35 liiget

  E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 3"

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
 • IKT ja loovus lasteaias
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  IKT ja loovus lasteaias

  Rühm on komplekteeritud! Käesoleval õppeaastal alustame esimese spetsiaalselt lasteaiaõpetajatele mõeldud veebipõhise kursusega, et tutvustada läbi mugava õppimisvõimaluse lastele sobivaid mänge ning programme. Miks kasutada lasteaias kaasaegseid tehnoloogiaid? Info- ja...
 • E-kursus „Infootsingu ABC õpetajale“ 3
  • suletud kogukond
  • 35 liiget

  E-kursus „Infootsingu ABC õpetajale“ 3

  Tänapäeva digitaliseerunud maailmas ümbritseb meid väga palju infot.  Selleks, et infohulka mitte ära uppuda on eriti oluliseks oskuseks saanud info otsimine ja selekteerimine. Kursusel tutvutakse mitmete erinevate kvaliteetsete infoallikatega. Kui õige info on leitud, on oluline seda ka korrastada...
 • Koolitajate koolitus
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  Koolitajate koolitus

  Lühiajaline kogukond koolituse käigus olevate asjade testimiseks
 • Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks 2014
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks 2014

  Hindamismudel on suurepärane vahend õpetajale ja õpilasele tagasiside andmiseks õppimise edenemisest. Lisaks sellele, et hindamismudel aitab kirjeldada hetkeolukorda on sellelt võimalik välja lugeda ka siht, kuhu edasi minna ja vaadata, millised arengud on toimunud. Samuti võimaldab hindamismudel...
Haridus- ja Noorteamet