• Kogukonnad

Kogukonnad

592 loodud kogukonnad
 • e-kursus Animatsioon 3
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  e-kursus Animatsioon 3

  Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  E-kursus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, MonkeyJam, Inkscape. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity. Toimumise aeg:...
 • e-kursus Animatsioon 4
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  e-kursus Animatsioon 4

  Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  E-kursus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, MonkeyJam, Inkscape. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity. Toimumise aeg:...
 • Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös

  Toimumise aeg: 4. veebruar - 24. veebruar 2013Registreerumine: 21. jaanuar – 4. veebruar 2013Sihtrühm: kõik õpetajad, kes on huvitatud veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamisest õppetöös.Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes loob vähemalt ühe küsitluse ja ühe...
 • Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks 2014
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks 2014

  Hindamismudel on suurepärane vahend õpetajale ja õpilasele tagasiside andmiseks õppimise edenemisest. Lisaks sellele, et hindamismudel aitab kirjeldada hetkeolukorda on sellelt võimalik välja lugeda ka siht, kuhu edasi minna ja vaadata, millised arengud on toimunud. Samuti võimaldab hindamismudel...
 • E-kursus "Internetiturvalisus koolielus" 1
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  E-kursus "Internetiturvalisus koolielus" 1

  Internetiturvalisusest räägitakse väga palju. Kui varem räägiti rohkem viirustest ja tehnilistest probleemidest, siis nüüd on esiplaanile kerkinud sotsiaalsest meediast lähtuvad probleemid. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini turvalisusega seotud probleemidega toime...
 • Hindamismudelid II
  • suletud kogukond
  • 33 liiget

  Hindamismudelid II

  1. Kursuse eesmärgid tutvustada kujundava hindamise põhimõtteid õppida koostama ja kasutama hindamismudeleid 2. Õppeprotsessi kirjeldus iseseisev töö (materjalide läbitöötamine, oma arvamuse kujundamine, kodutööde sooritamine ja lisamine tähtaegselt) osalemine grupiaruteludes kaaslaste...
 • Arvutiga joonistamine 7
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  Arvutiga joonistamine 7

  Riikliku õppekava järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada õppematerjalide koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite...
 • E-kursus „Infootsingu ABC õpetajale“ 2
  • suletud kogukond
  • 33 liiget

  E-kursus „Infootsingu ABC õpetajale“ 2

  Tänapäeva digitaliseerunud maailmas ümbritseb meid väga palju infot.  Selleks, et infohulka mitte ära uppuda on eriti oluliseks oskuseks saanud info otsimine ja selekteerimine. Tutvutakse mitmete erinevate kvaliteetsete infoallikatega. Kui õige info on leitud, on oluline seda ka korrastada ja...
 • Arvutiga joonistamine 6
  • suletud kogukond
  • 33 liiget

  Arvutiga joonistamine 6

  Uue RÕKi järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada töölehtede koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite...
 • E-kursus „Infootsingu ABC õpetajale“ 4
  • suletud kogukond
  • 33 liiget

  E-kursus „Infootsingu ABC õpetajale“ 4

  Tänapäeva digitaliseerunud maailmas ümbritseb meid väga palju infot.  Selleks, et infohulka mitte ära uppuda on eriti oluliseks oskuseks saanud info otsimine ja selekteerimine. Kursusel tutvutakse mitmete erinevate kvaliteetsete infoallikatega. Kui õige info on leitud, on oluline seda ka korrastada...
Haridus- ja Noorteamet