Sirvi kogukonda võtmesõna järgi: lor

 • Ülesanne - materjalide otsimine ja kogumiku loomine

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , ,

  katseta õppematerjalide otsimist Koolielu2, LeMill ja LRE portaalides.registreeru vähemalt ühe portaali kasutajaks (võid registreeruda ka kõigi kasutajaks).moodusta leitud materjalidest kollektsioon või kogumik.kui portaal seda võimaldab (Koolielu...
 • LOR näide

  LOR näide

  Martin Sillaots poolt

  , ,

  Lihtsustatud metandmete tabel ja üks kirje.
 • Ülesanne - huvi ja eesmärk

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  Palun registreeruge Koolielu portaali kasutajaks ning täitke oma kasutajaprofiil. Liituge LOR kogukonnaga. Tutvuge kursuse ainekavaga (http://koolitaja.eenet.ee/pg/pages/view/4456/), ajakavaga (http://koolitaja.eenet.ee/pg/pages/view/4457/) ja...
 • Waramu

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  ,

  Waramu on Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskuse poolt arendatud õpiobjektide repositooriumi haldussüsteem. See on loodud üle-Euroopaliste projektide Calibrate ja MELT raames. Edasiarendus on toimunud Koolielu2 projekti eesmärkide täitmiseks....
 • SCAM-Nimble

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , ,

  SCAM-Nimble on Umeå Ülikooli poolt arendatud avatud lähtekoodil põhinev repositoomiumide haldussüsteem. Metaandmete salvestamisel kasutatakse Semantilise veebi (Semantic Web) tehnoloogiast, kus andmed vahendatakse RDF-dokumentide vahendusel. RDF...
 • MINOR

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  ,

  MINOR (Minor Is Not an Object Repository) on European Schoolnet-i polt eMapps projekti raames loodud avatud lähtekoodil põhinev õppematerjalide repositoorium, mis võimaldab säilitada nii õpiobjekte kui ka nende õppematerjale. MINOR-i eripäraks on...
 • Repositooriumide halduskeskkonnad

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  Kuna halduskeskkondi on nii palju, siis mis tingimuste alusel valik teha. Lähtutud on HTK projektide vajadustest. Tingimusedavatud lähtekoodigaharidustehnoloogia standarditega ühilduv (LOM, CP, …)web service ühendusi kasutav (SQI, OAI-PHM,...
 • Klassifikatsiooni visualiseerimine

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  Mahukates klassifikaatorites õppematerjalide lehitsemine ei ole sugugi mugav ülesanne. Tihti puudub kasutajal ülevaade ainevaldkonnast ja ta võib kergesti eksida erinevate tasemete ning teemade vahel. Temaatilistes liigendustes orienteerumise...
 • Folksonoomia

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  ,

  Taksonoomiad on enamasti väga mahukad ning jäigad – nad üritavad kajastada kõiki antud valdkonna teemasid ja kasutajad ei saa muuta liigenduse struktuuri. Seetõttu on nende kasutamine pisut ebamugav. Tänapäeval hakanud levima alternatiivne...
 • Eesti üldhariduskoolide riiklik õppekava

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , ,

  Kuna rahvusvaheline süstemaatiline liigendus on liiga üldsõnaline, siis Tiigrihüppe Sihtasutuse eestvedamisel loodi õppematerjalide klassifikatsioon mis on kooskõlas Eesti üldhariduskoolide riikliku õppekavaga...
Haridus- ja Noorteamet