Sirvi kogukonda võtmesõna järgi: lor

 • LRE Thesaurus

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  LRE Thesaurus (http://www.xplora.org/ww/en/pub/insight/interoperability/learning_resource_exchange/metadata.htm) on European Schoolnet-i poolt CLEBRATE projekti raames loodud temaatiline liigendus. Hierarhia eesmärk on luua kõige üldisemal tasemel...
 • Õppematerjalide klassifikatsioon

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , ,

  Õppematerjalide süstematiseerimise eesmärgil on loodud erinevaid klassifikatsioone. Enamasti on need antud valdkonna ekspertide poolt loodud hierarhilised temaatilised liigendused. Nad on fikseeritud ülesehitusega ning tavakasutajal ei ole võimalust...
 • Repositooriumide interoperaablus

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  IMS Digital Repositories Specification - DR spetsifikatsioon (http://www.imsglobal.org/digitalrepositories/index.html) sisaldab soovitusi repositooriumide kõige enam levinud funktsioonide interoperaabluse tagamiseks. Põhiliselt võetakse kasutusele...
 • Metaandmete kogumine

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , ,

  Teine võimalus repositooriumide vaheliseks infovahetuseks on metaandmete kogumine (Harvesting). See eeldab tsentraalse andmebaasi olemasolu, kuhu aeg ajalt erinevatest repositooriumidest metaandmeid kopeeritakse. Metaandmeid korjatakse...
 • Ühendatud otsing

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , ,

  Üks võimalus panna repositooriume omavahel suhtlema on läbi ühendatud otsingu (federated search). Otsing sooritatakse erinevaid repositooriumie ühendavas portaalis või ühes repositooriumidest. Otsing toimub reaalajas üle mitme repositooriumi....
 • LRE LOM fikseeritud sõnavara

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , , , ... +

  LRE LOM-is on fikseeritud järgmiste väljade sõnavara:õpiobjekti tüüpsihtgruppõpikontekstklassifikatsioonÕpiobjektide tüübidÕpiobjektide on jagatud kahte suuremasse gruppi nende keerukuse ja sisu alusel:õpiressursid – mahukamad...
 • LRE LOM elemendid

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  LRE LOM määratleb lühikese loetelu andmetest, mis on õpiobjekti kirjeldamisel kohustuslikud ning natuke pikema loetelu andmetest, mille kajastamine on soovitav, et õpiobjektide sisu oleks piisavalt kirjeldatud ning nad oleksid kergesti leitavad....
 • LRE LOM

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  LRE (Learning Resource Exchange) on keskkond Euroopa üldhariduskoolidele orienteeritud õppematerjalide vahendamiseks. Tegemist on infosüsteemiga, mis otsib õppematerjale 25-st erinevast repositooriumist ja teeb need lõppkasutajale kättesaadavaks LRE...
 • LOM XML näide

  LOM XML näide

  Martin Sillaots poolt

  , , , , ... +

  Ühe õppematerjali metaandmete esitus IMS LOM XML-formaadis.
 • Metaandmete esitamine

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  Kasutajad sisestavad metaandmeid spetsiaalsete ekraanivormide vahendusel, kuid erinevad õpikeskkonnad edastavad metaandmeid XML formaadis. Tavakasutaja ei pea ennast selle formaadiga kursis hoidma, kuid antud kursuse raames on siiski eesmärk anda...
Haridus- ja Noorteamet