Sirvi kogukonda võtmesõna järgi: lor

 • IMS soovitused

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  Milliseid metaandmeid õpiobjektide iseloomustamiseks kasutada, otsustab materjalide avaldaja. IMS soovitab kasutada järgmisi elemente:general.language - õppematerjali keel;general.aggregationlevel - õpiobjekti keerukuse tase (1=puhas tekst,...
 • Andmemudel

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  IMS LOM andmemudel koosneb kahest osast. Esimeses osas tutvustatakse andmeid, mis on kooskõlas IEEE LOM standardiga. Teises osas kirjeldatakse IMS metaandmete modifikatsioone. Käesoleval kursusel piirdume IMS ja IEEE ühisosa...
 • IMS LOM

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  Järgnevalt tutvume põhjalikumalt IMS LOM spetsifikatsiooniga, mis esitab reeglid, kuidas kirjeldada õpiobjekte.IMS jagab kõik oma spetsifikatsioonid kolmeks osaks:Information Model - andmemudeli üldine kirjeldus; XML Binding - juhised...
 • LOM

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , ,

  Õpiobjektide repositoorimid sisaldavad õppematerjale ja nende metaandmeid. Lihtsalt ja lühidalt öeldes on metaandmed andmed andmete kohta. Rahvusvaheliselt on levinud mõiste metadata ning õppematerjalidega seotud metaandmeid nimetatakse Learning...
 • Repositooriumide standardid

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt Kommentaarid (2)

  , , ,

  Repositooriumide loomist püütakse koordineerida nõndanimetatud haridustehnoloogia standardite kaudu. Tegemist on reeglitega, mis üritavad korrastada ja kooskõlastada erinevate osapolte tegevust e-õppe valdkonnas. Üldisemalt on nende standardite...
 • LRE

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , ,

  LRE (Learning Resource Echange http://lreforschools.eun.org/) on õppematerjalide vahendamise portaal. Tegemist on üleeuroopalise metaandmete baasi kasutajaliidesega. Sellesse baasi on 25 repositooriumist (nende hulgas ka Eesti Tiigrihüppe...
 • LeMill

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , ,

  LeMill (http://lemill.net/) on Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projekti CALIBRATE raames valminud õppematerjalide loomise rahvusvaheline keskkond. LeMil-i esmaseks sihtgrupiks on Euroopa üldhariduskoolide õpetajad, kuid keskkond sobib õppematerjalide...
 • Koolielu2

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , ,

  Koolielu2 (http://koolitaja.eenet.ee) on olemasoleva üldhariduskoolidele mõeldud haridusportaali edasiarendus. Uue portaali arendamine oli tingitud vajadusest suurendada õppematerjalide loomise ning avaldamisega seotud inimeste hulka, hajutada selle...
 • Repositooriumide näited

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt Kommentaarid (1)

  ,

  Järgnevalt tutvustatakse kolme erinevat haridusportaali, mille üheks osaks on õpiobjektide repositoorium. nendeks näideteks on:Koolielu2 - http://koolitaja.eenet.ee - Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaal üldhariduskoolideleLeMill -...
 • Repositooriumi olemus

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt Kommentaarid (2)

  ,

  Õpiobjektide repositoorium (Learning Objects Repository LOR) on süsteem, mis säilitab elektroonilisi õpiobjekte ning nende objektide metaandmeid. Lihtsustatult võib repositooriumi nimetada andmebaasiks, mille tabelid sisaldavad andmeid...
Haridus- ja Noorteamet