• Kogukonnad
 • Kogukond

Kogukonnad

Kogukondades ehk aine- ja huvialastes gruppides on võimalik jagada olulist infot, õppematerjale ning vahetada kogemusi. Iga Koolielu registreerunud kasutaja saab kogukonna luua; näiteks võib see sobida aineseltsi või ühe kooli töötajate või sarnase huviga Koolielu kasutajate ühiskoolituseks või info jagamise kohaks. Kogukondades toimuvad ka Koolielu veebipõhised koolitused. 

 • e-Turvalisus gümnaasiumiastmes
  • avatud kogukond
  • 3 liiget

  e-Turvalisus gümnaasiumiastmes

  siia lisame materjalid ja lingid,
 • e-Turvalisus I ja II kooliastmes
  • avatud kogukond
  • 9 liiget

  e-Turvalisus I ja II kooliastmes

  internetiturvalisuse e-kursus I-II kooliastme õpetajatele
 • Eesti informaatikaõpetusega kokkupuutuvate õpetajate kogukond
  • avatud kogukond
  • 11 liiget

  Eesti informaatikaõpetusega kokkupuutuvate õpetajate kogukond

  Facebookis on loodud Eesti Informaatikaõpetajate grupp http://www.facebook.com/home.php?sk=group_172953802720226 Eesti informaatikaõpetajate e-posti listi aadress: informaatikaopetajad@lists.eenet.ee Loomisel Eesti Informaatikaõpetajate Selts  Info Birgy Lorenz (Pelgulinna Gümnaasiumi...
 • EIÕPS
  • avatud kogukond
  • 8 liiget

  EIÕPS

 • eKursus Animatsioon 6
  • suletud kogukond
  • 39 liiget

  eKursus Animatsioon 6

  Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  E-kursus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, MonkeyJam, Inkscape. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity. Toimumise aeg:...
 • Erivajadusega laps tavakoolis 5
  • suletud kogukond
  • 27 liiget

  Erivajadusega laps tavakoolis 5

  Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse universaalset õpimudelit...
 • Erivajadustega laps tavakoolis
  • suletud kogukond
  • 22 liiget

  Erivajadustega laps tavakoolis

  Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse õppematerjalide loomise ja...
 • Erivajadustega laps tavakoolis 4
  • suletud kogukond
  • 27 liiget

  Erivajadustega laps tavakoolis 4

  Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse universaalset õpimudelit...
 • Erivajadustega laps tavakoolis II
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  Erivajadustega laps tavakoolis II

    Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse õppematerjalide...
 • Erivajadustega laps tavakoolis III
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  Erivajadustega laps tavakoolis III

  Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse õppematerjalide loomise ja...