Kristi Reineberg

  Navigatsioon

  • Kogukonnad
  • Kasutaja Kristi Reineberg kogukonnad

  Kasutaja Kristi Reineberg kogukonnad

  • Arvutiga joonistamine 2
   • suletud kogukond
   • 23 liiget

   Arvutiga joonistamine 2

   Uue RÕKi järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada töölehtede koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite kujundamisel....
  • Digipildid koolielus 7
   • suletud kogukond
   • 23 liiget

   Digipildid koolielus 7

   Digipiltekasutatakse õppetöös päris palju. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks,et aidata õpetajatel paremini digipilte oma töösse integreerida.Kursusele registreerumine on lõppenud. Uus kursus algab jaanuaris. Kursusel osalejate arv 20 Registreerumiseks logige Koolielu keskkonda ja...
  • E-kursus "Internetiturvalisus Koolielus 4"
   • suletud kogukond
   • 19 liiget

   E-kursus "Internetiturvalisus Koolielus 4"

   Internetiturvalisusest räägitakse väga palju. Kui varem räägiti rohkem viirustest ja tehnilistest probleemidest, siis nüüd on esiplaanile kerkinud sotsiaalsest meediast lähtuvad probleemid. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini turvalisusega seotud probleemidega toime...
  • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 1"
   • suletud kogukond
   • 28 liiget

   E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 1"

   Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab...
  • E-kursus Animatsioon 1
   • suletud kogukond
   • 33 liiget

   E-kursus Animatsioon 1

   Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  Õppimisüritus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, MonkeyJam, Inkscape. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity. Toimumise aeg:...
  • E-kursus: Nutiseadmete kasutamine õppetöös, (01.10 - 30.12.2018)
   • suletud kogukond
   • 18 liiget

   E-kursus: Nutiseadmete kasutamine õppetöös, (01.10 - 30.12.2018)

               „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002.  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete...
  • Esitlus ilma PowerPointita
   • suletud kogukond
   • 33 liiget

   Esitlus ilma PowerPointita

   Toimumise aeg: 14.jaanuar - 3. veebruar 2013 Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad. Kursuse maht: 12 tundi, õppimisürituse lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 30 (registreerumine lõppenud) Kursuse lühikirjeldus: Esitlusi...
  • Õpetaja loob ja jagab (RG)
   • suletud kogukond
   • 18 liiget

   Õpetaja loob ja jagab (RG)

   Koolituse eesmärk: Koolituse läbimine võimaldab lasteaia- ja algklassiõpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks. Mooduli maht: 1,19 EAP (31  ak/h). Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (auditoorne õpe 16 ak/h + 15 ak/h veebipõhine...
  • RG
   • suletud kogukond
   • 22 liiget

   RG

   Rakvere Gümnaasiumi õpetajate kogukond
  • Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös
   • suletud kogukond
   • 21 liiget

   Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös

   Toimumise aeg: 1. oktoober – 21. oktoober 2012Registreerumine: 20. september – 1. oktoober 2012Sihtrühm: kõik õpetajad, kes on huvitatud veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamisest õppetöös.Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes loob vähemalt ühe küsitluse ja ühe...