• Kogukonnad
  • Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös

Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös


suletud kogukondKogukonna liikmed: 34
Omanik: Laine AluojaTüüp: Ainealane kogukond

Toimumise aeg: 4. veebruar - 24. veebruar 2013
Registreerumine: 21. jaanuar – 4. veebruar 2013
Sihtrühm: kõik õpetajad, kes on huvitatud veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamisest õppetöös.
Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes loob vähemalt ühe küsitluse ja ühe testi veebipõhises keskkonnas, avaldab kummaski neist vähemalt ühe töö ning täidab tagasiside ankeedi. Lisaks osaleb kursuslane aruteludes teemal, kuidas antud keskkondi õppetöös kasutada ja kommenteerib vähemalt ühe kaaskursuslase poolt valminud küsitlust või testi.
Kursuse maht: 12 tundi, õppimisürituse lõpetajad saavad tunnistuse.
Eesmärgid:

  • õppida looma veebipõhiseid küsitlusi ja teste,
  • neid kasutajatele välja jagama,
  • avaldama oma veebilehel (vajadusel veebilehte looma),
  • analüüsima tulemusi.

Õppimisürituse kava:
I nädal (4.02 - 10.02.2013) Enesetutvustus; tutvumine erinevate küsitluste ja testide loomise keskkondadega ning rakendamise võimalustega õppetöös; küsitluste, testide avaldamiseks kodulehekülje loomine.
II nädal (11.02 – 17.02.2013) Küsitluse ja testi loomine, avaldamine.
III nädal (18.10 – 24.02. 2013) Teiste testidega tutvumine, hindamine ja tagasiside andmine.

Koolitaja: Laine Aluoja

e-mail: aluojalaine[at]gmail.com

Registreerumise info

Koolitustele registreerumine toimub läbi koolide infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa  ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja koolitus "Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös" ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge kogukonna "Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös" lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks. Osalejaks kinnitatakse vaid need, kes on eelnevalt EKISes registreerunud.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet