• Kogukonnad
  • Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine matemaatika õpetamisel

Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine matemaatika õpetamisel


suletud kogukondKogukonna liikmed: 23
Omanik: Laine AluojaTüüp: Ainealane kogukond

Toimumise aeg: 27. oktoober - 8. detsember 2014

Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid

Kursuse maht: 26 tundi (1AP), lõpetajad saavad tunnistuse

Osalejate piirarv: 30 (registreerumine http://koolitus.hitsa.ee/ )

Kursuse lühikirjeldus:
Kursus käsitleb õpitarkvara T-Algebra kasutamise võimalusi matemaatika algebra teema õpetamisel. Kursusel õpitakse lahendama ja looma ülesandeid T-Algebra abil ülesannete lahendamiseks ja iga osaleja koostab vastavalt vajadusele ülesannete kogu algebra ülesannete lahendamise harjutamiseks.
T-Algebra abil loodud ülesanded võimaldavad õpetajal õppija poolt lahendatud ülesandeid kontrollida ja analüüsida tekkinud vigu. Õpitarkvara kasutamine aitab õpilasel arendada loogilist mõtlemist ja üldistamist, õppimine on motiveeriv ja individuaalne ning õpilase tähelepanu on hästi haaratud. Tagasiside on kohene ja efektiivne.
Kursusel osalemiseks ei ole vajalikud algteadmised programmist T-Algebra. Et õppetöö toimub Koolelu portaalis, peavad kursusel osalejal olema põhioskused töötamisest veebikeskkonnas.
Kursuse lõpetanu oskab kasutada T-Algebra programmi erinevaid võimalusi õppetöös ning oskab valmistada kvaliteetseid õppematerjale selle programmi abil.
Kursus on tasuta

Koolituse teemad:
I moodul  (27.10 - 2.11)
Tutvumine programmiga T-Algebra ja tarkvara installeerimine arvutisse;
II moodul (3.11 - 9.11)
Ülesannete lahendamine, lahenduste analüüs;
III moodul (10.11 - 23.11)
Ülesannete (kogu) loomine ja kasutamine aine õpetamisel;
IV moodul (24.11 - 8.12)
Ülesannete kasutamise analüüs, refleksioon. 

Eeldus:

Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.

Kursuse õpiväljundid:
• kavandab ja kohandab õppimise ning loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid (ISTE 2.a.);
• kasutab õpikeskkonnas digivahendeid, mis äratavad uudishimu ja innustavad õppijaid osalema oma õppeesmärkide püstitamisel, õppimise juhtimisel ja arengu hindamisel (ISTE 2.b.);
• kavandab ja kohandab õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate võimeid (ISTE 2.c.)

Kohustuslikud nõuded:
tunnistuse saamiseks tuleb osaleda aruteludes ja sooritada iseseisevad tööd tähtaegselt.


Koolitaja
Laine Aluoja
aluojalaine[at]gmail.com

Sel õppeaastal toimub kõikidele koolitustele registreerumine läbi koolitusveebi aadressil https://koolitus.hitsa.ee

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil.  Kui kasutajal ei olnud varem Koolitusveebi kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. 

Koolitusveebis saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust".
Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

NB! Koolitaja kinnitab AINULT need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud Koolitusveebis

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Kursusel osalemiseks sisene "Koolielu.ee" portaali, otsi üles kogukond "Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine matemaatika õpetamisel", ava kogukonna kirjeldus ja klõpsa viitel [Palu liikmelisust].
Kohtumiseni!

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.