• Kogukonnad
  • Veebikursus algklassiõpetajatele - video kasutamine õppetöös

Veebikursus algklassiõpetajatele - video kasutamine õppetöös


suletud kogukondKogukonna liikmed: 32
Omanik: Tuuli KoitjärvTüüp: Õpikogukond

KURSUS ON LÕPPENUD! TUNNISTUSED SAADETAKSE ESIMESEL VÕIMALUSEL!

AITÄH KOOSTÖÖ EEST!

 

Hitsa Innovatsioonikeskuse ja Eesti Klassiõpetajate Liidu koostöös on valminud veebikursus, kuhu oodatakse klassiõpetajaid, kes on huvitatud video kasutamisest õppetöös.

Kursusel käsitleme järgmisi teemasid:

  1. Video kasutamine õppetöös, tunnikava koostamine

  2. Videokogumikud Internetis

  3. Video kasutamine õppematerjalide loomisel

 Kursuse sihtrühm: algklassiõpetajad

Õppetöö vorm: veebipõhine

Kursuse maht: 6 nädalat (26 akad/h)

Eeldused: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit ja kõrvaklappe.

Kursus on algklassiõpetajatele tasuta.

Veebikursus toimub Koolielu portaali kogukonnas “Video kasutamine õppetöös”, millel on suletud liikmelisus. Huvilistel tuleb esitada liitumistaotlus (vajalik on Koolielu kasutajakonto olemasolu), vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

Abi Koolielu portaalis toimetamisel leiate siit.

Kursuse loojad ja juhendajad: Tiia Salm ja Tuuli Koitjärv (Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaatorid ning EKÕL-i liikmed)

Kursusetööna valmib igal osalejal õppematerjal koos tunnikavaga. Kõik kodutööd sooritanud õpetaja saab veebikursuse lõpetamisel tõendi (26 akad/h).

1. nädal (2.- 8. veebr)

  • Tutvumine, senise kogemuse jagamine video kasutamisel õppetöös, ajurünnak (head ja vead).

2. nädal (9.-15. veebr)

  • Videokogumikega tutvumine, isikliku Youtube konto loomine.

3. nädal (16.-22. veebr)

  • Vidinate kasutamine

4. nädal (23. veebr - 1. märts)

  • Video kasutamine õppematerjali loomisel, kaaskursuslase koostatud õppematerjali kommenteerimine.

5. - 6. nädal (2.-15. märts)

  • Metoodilisi võtteid video kasutamisel õppetöös. Kokkuvõtted - tööde lõpetamine ja esitlemine, kaaskursuslase koostatud tunnikava kommenteerimine

Lisanädal (16.-22. märts)

  • Tagaside andmine ja kursusest kokkuvõtete tegemine

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet