Mõisakool kui ammendamatu inspiratsiooniallikas

Navigatsioon

  • Kogukonnad
  • Mõisakool kui ammendamatu inspiratsiooniallikas

Mõisakool kui ammendamatu inspiratsiooniallikas


avatud kogukondKogukonna liikmed: 20
Omanik: Riin AlataluTüüp: Õpikogukond

Mõisakoolide õppematerjalid mõisa aja- ja kultuuriloo integreerimiseks ainekavadega.

 

Õppematerjalid valmivad õppepäevade programmi „Mõis kui ammendamatu inspiratsiooniallikas“ tulemusel, mille eesmärgid on:

  • toetada mõisakoolide õpetajate vahelist kogemuste vahetust ja koostööd;
  • tugevdada mõisakoolide identiteeti läbi pärandi väärtustamise, seeläbi aidates mõisakoolide õpetajatel ja õpilastel väärtustada oma õppekeskkonna eripära;
  • õpetada kasutama mõisa ja selle keskkonda õppematerjalina eri ainetes ja ainetevahelises lõimingus.
Haridus- ja Noorteamet