Sirvi võtmesõnade järgi: konkurss

 • Haridusliku lõimumise projektikonkurss

  Haridusliku lõimumise projektikonkurss

  28. Veebruar 2017
  Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja 2017. aasta haridusliku lõimumise projektikonkursi. 2016. aasta projektikonkursi raames viidi läbi 43 projekti, kus tegid koostööd nii eesti, vene kui ka inglise õppekeelega koolid.
 • Algas digihariduse konkurss parimate majandusalaste Vikipeedia artiklite leidmiseks

  Algas digihariduse konkurss parimate majandusalaste Vikipeedia artiklite leidmiseks

  02. Veebruar 2017
  TÜ ja Swedbank kuulutasid välja digihariduse konkursi, et tõsta esile ja premeerida parimaid majandusalaseid Vikipeedia artikleid. Esimene artiklivõistlus toimub Vikipeedia keskkonnas 1.02-1.07.2017. Osaleda saavad kõik, kes kirjutavad Vikipeediasse uusi eestikeelseid majandusalaseid artikleid.
 • Tudengid hakkavad neljandat korda negavatte lugema

  Tudengid hakkavad neljandat korda negavatte lugema

  02. Veebruar 2017
  3. veebruarist saavad tudengid hakata esitama ideid Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ressursisäästu konkursile Negavatt. Neljandat korda toimuvale konkursile on oodatud nutikad ideed, mis aitavad kõrgkoolis või selle linnakus säästa energiat ja ressursse. Ideede esitamise tähtaeg on 3. märts.
 • Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss

  Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss

  26. Jaanuar 2017
  Konkursi eesmärk on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile, tutvustada tööde tulemusi nii õpetajatele kui laiemale avalikkusele. Konkurss on avatud, töid saab esitada 1. märtsini.
 • Noored Kooli kutsub kandideerima 11. lendu

  Noored Kooli kutsub kandideerima 11. lendu

  18. Jaanuar 2017
  Kandideerimine Noored Kooli 11. lendu on avatud. Noored Kooli programm loob keskkonna haridusliidrite põlvkonna kujunemiseks, kes töötavad laste individuaalse ja tervikliku arengu nimel, alustades neist, kellel on lisatuge enim vaja.
 • HTM ning GLOBE Eesti ootavad keskkonnaproblemaatikat tutvustavaid õpilasuurimusi

  HTM ning GLOBE Eesti ootavad keskkonnaproblemaatikat tutvustavaid õpilasuurimusi

  12. Jaanuar 2017
  Haridus- ja Teadusministeerium ning GLOBE programm Eestis kuulutasid välja õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde üleriigilise konkursi. Osalema kutsutakse 5.–12. klassi üldharidus- ja kutsekoolide õpilasi.
 • Haridus- ja Teadusministeerium kutsub hariduseksperte ja tehnoloogiaettevõtteid osalema keskhariduse e-õppematerjali hankes

  Haridus- ja Teadusministeerium kutsub hariduseksperte ja tehnoloogiaettevõtteid osalema...

  03. Jaanuar 2017
  Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja riigihanke, et tellida kaasaegseid, riiklike õppekavade nõuetele vastavaid digikogumikke gümnaasiumiastme kõikidele õppeainetele.
 • TTÜ Mektory Startup Konkursi parimate ideede seas on küberrünnakuid ennetav platvorm ja nutikas radiaator

  TTÜ Mektory Startup Konkursi parimate ideede seas on küberrünnakuid ennetav platvorm ja nutikas...

  08. Detsember 2016
  Seitsmes TTÜ Mektory Startup Konkursi parimate seas olid inseneeriamaailma muutev animatsioon – V.E.P, küberrünnakuid ennetav platvorm - TitanGrid ja droonide lennutamist lihtsustav transponder – Avionica.
 •  

  Õpilased mõtlesid ideesid, kuidas nad rohkem köögivilju sööksid

  20. November 2016
  Tervise Arengu Instituudi korraldatud õpilaste omaloomingukonkursile „Kuidas panna õpilased rohkem köögivilju sööma?“ laekus kokku 696 tööd, mida oli poole võrra enam, kui eelmisel aastal.
 • Koolid saavad koolikogukonna kaasamiseks toetust

  Koolid saavad koolikogukonna kaasamiseks toetust

  18. November 2016
  Koolidele suunatud konkursilt „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“ saab toetust 12 kooli üle Eesti kogusummas 26 215 eurot. SA Innove sõlmib koostöölepingud kõigi konkursile taotluse esitanud koolidega, tegevused kogukonna kaasamiseks toimuvad 2017. aasta oktoobrini.