Raamat kotti, tahvel lauale


Avaldaja:Madli Leikop13. Aprill 2011

Kihelkonna Kooli Saaremaal mahuks õppima hulga rohkem lapsi kui nelikümmend. Reaalsuses seistakse silmitsi väikekoolide tüüpilise probleemiga: lapsi ei ole ega tule. Kummati võib väiksus olla eeliseks. Näiteks tahvelarvutite kasutuselevõttu toetava projekti „Teeme 1. sammu“ elluviimisel. Projekti aitas rahastada konkursi „Innovaatiline kool 2010“ raames Tiigrihüppe Sihtasutus.

Ilusal aprillipäeval olid Koolielu meeskonda ootamas Kihelkonna kooli direktor Enda Torga, õpetaja Õnne Kruusmaa ja e-õppe ekspert Proomet Torga. Ja loomulikult tahvelarvutid, mille varal tehtut näidata.

Mitu esimest
„Teeme 1. sammu“  tegeles ja tegeleb 1. klassi lastega. Teadaolevalt polnud siis, kui projekti ettevalmistusega alustati, algklassides mitte keegi katsetanud tahvelarvuteid niimoodi, et raamatut, vihikut, töövihikut, töölehti paberil paralleelselt kõrval ei ole.

Proomet Torga sõnul ei olnud algse idee põhjus siiski arvuti, esimene klass ega Kihelkonna kool. Põhjuseks oli õpetaja reaalne tööaeg. Uuringutest selgub, et 1. klassi klassiõpetajal on see ca 51 tundi nädalas, millest kolmandik kulub tundide ettevalmistamisele. Kas oleks võimalik seda kärpida? Nii saidki projekti esmaseks sihtrühmaks väikeste koolide klassiõpetajad. Tulevikus, miks mitte, kõik klassiõpetajad.

Tunnid kirjeldati detailselt
Projekti käigus kirjeldasid Kihelkonna Kooli neli klassiõpetajat oma nelja nädala ainetunnid (emakeel, matemaatika, loodusõpetus) detailideni lahti. Õpetajad andsid teada, mida nad tundide läbiviimisel peavad vajalikuks, algallikateks nende endi poolt reaalses õppetöös kasutatavad õpikud, töövihikud, internetist otsitud ja iseseisvalt loodud õppematerjalid.

Kirjeldatud tunniühikud (tekstid, pildid, audio/video, harjutused, ülesanded, mängud) digitaliseeriti. Tulemus: 48 ainetundi saab läbi viia vaid tahvelarvutit kasutades. Tegelikkuses testiti võimalust 2010. aasta sügisel. Suures koolis polekski sellist katsetus teha saanud, sest korraga 30-le õpilasele tahvelarvuti soetamine ei ole rahaliselt mõeldav. Kihelkonna Kool sobis aga ideaalselt: üks klass, üks õpilane, üks õpetaja ja kaks iPad`i.

Tahvel laulab ja räägib
Õpetaja Õnne Kruusmaa näitas piltlikult ette, kuidas kõik tundides toimus. On õpetaja ekraanivaade ja on õpilase ekraanivaade. Õpetaja saadab ülesande – näiteks lisada puuvilja juurde õige nimi – õpilase tahvlile. Õpijuhised andis Õnne Kruusmaa suuliselt kas eelnevalt või vahetult pärast ülesande kuvamist. Õpilane asub lahendama. Vale vastuse puhul annab arvuti sellest kohe märku. Õpetaja saab oma ekraanilt jälgida, kui kaugele on õpilane lahendusega jõudnud, kas ta vajab lisaülesannet, kas võib järgmise teema juurde asuda. Samuti on õpetajal võimalus järgida etteantud tunnikava või kasutada tunniühikuid vastavalt oma soovile ja vajadusele. Kõik õpilasele saadetud ülesanded salvestuvad serverisse ning on nii tunni ajal kui ka hiljem õpetajale, õpilasele ja lapsevanemale kättesaadavad.

Elektrooniline tahvel õpetaja käes laulab, räägib, näitab seisvaid ja liikuvaid pilte, võimaldab kirjutada, arvutada, joonistada, kustutada ja otsast alata…

Töökoormus vähenes
Õnne Kruusmaa tõdes, et kui kord juba tunnid kirjeldatud ja digitaliseeritud, siis vähenes ettevalmistusaeg minimaalseks. Põhimõtteliselt tuli tunni käik arvutist ette mängida ja meelde tuletada, ei muud. Positiivne oli ka see, et tahvelarvutist sai vaadata teistegi õpetajate tundide ülesehitust, kasutatavaid materjale, metoodikat jms. Näidistunde ju koolides enam ei anta.

Loodud õpetaja töövahendi prototüüp võimaldab jagada õppematerjale ka grupitööna, samuti saab saata automaatselt lisaülesandeid kiirematele. See laseb tegeleda andekate lastega ülejäänud tundi segamata.

Projektimeeskonna soov on asjaga edasi minna, mitte jääda vaid 48 tunni ja nelja nädala juurde. Võimaluste otsimine jätkub.

Projekti täieliku kirjelduse koos pildimaterjaliga leiab Kihelkonna kooli kodulehelt http://www.kih.edu.ee/teeme_1._sammu_kokkuvote.pdf 

Lisainfo Innovaatilise kooli projektide kohta: http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=338