Koolinoored õppisid veebiarenduste loomist


Avaldaja:Madli Leikop26. August 2011

Mida arvate, mis toimub, kui scenic development loob peer-support saiti, mis on inspireeritud stackoverflowst ning quorast? Õige, käimas on Tiigrihüppe Sihtasutuse programmeerimislaager gümnaasiumiõpilastele. Ehmuda pole siiski vaja, see, mida laagris õpitakse, on IT-huvilisele täiesti jõukohane.

Tallinna Tehnikaülikoolis olid kolm päeva koos koolimeeskonnad, kes registreerisid end Tiigrihüppe Sihtasutuse programmeerimislaagrisse, kokku 6 meeskonda 12 erinevast koolist Eestimaa eri paigust. Meeskonnad valiti välja esitatud ülesandepüsituse ja lahendusideede alusel. Kuna Tiigrihüppe Sihtasutus tegeleb õpikeskkonna huvitavamaks muutmisega, siis pidid ka noorte ideed ja lahendused olema seotud sellega, mida nemad tahaksid kooli ja õppimisega seonduvalt paremaks muuta. Loomulikult oli vajalik üldine arusaamine veebist ning lihtsal tasemel HTML keele mõistmine; soovituslik, et keegi meeskonnast omaks veidi CSS-i ning PHP ja JavaScript’i programmeerimisoskuseid.

IMG_0601.JPG

Võimalus testida ennast ja proovida meeskonnatööd

Tiigrihüppe Sihtasutuse teadlikkuse tõstmise valdkonna juht Signe Rosin ütles koolituse alul, et ennekõike tahetakse pakkuda õpilastele võimalust kolme päeva jooksul ennast testida: kas IT on see valdkond, millega noor soovib end pärast gümnaasiumi lõppu siduda? Ja loomulikult anda praktilisi oskusi veebiarenduseks ja meeskonnatööks.

Kõikide osalenute ideed olid kõrgelennulised ja töömahukad, aga nagu noortele ka praktikute poolt öeldi, siis tulebki endale seada kõrgeid eesmärke ja mitte piirduda keskpärasusega.

IMG_0602.JPG

Lennukad ideed

Näiteks keerulise nimega meeskond Tetrahydrocannabinol soovis luua interaktiivsete õpikute ja töövihikute programmi, mis koondaks koolis kasutatavad õppematerjalid arvutis ühte kohta. Püütonite ja Metsavendade koondmeeskond Tartu Tamme Gümnaasiumist ja Narva Humanitaargümnaasiumst plaanisid programmeerida töölaua vidina, mis kuvaks ekraanile kasutaja viimased sündmused ja sissekanded e-koolist. See tähendaks, et iga kord ei ole vaja e-kooli siseneda ja seal õiget kohta otsida, vaid kõik andmed on töölaual kohe olemas.

Meeskond VRK, kus olid õpilased Tartu Tamme Gümnaasiumist ja Descartes`i Lütseumist, tegeles e-õppe lahendusega, mis aitaks õppida õpilasel, kellel ei ole võimalik viibida koolimajas, kui ta on haige või viibib nt. välismaal. Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased soovisid konkreetselt täiendada kooli kodulehte, et teha seal olev sündmuste kalender kasutajasõbralikumaks. Veel sooviti luua keskkonda, kus saaks kergelt küsida ja vastata, kui õppetükkidega probleeme tekib, ning üks meeskond tegeles elektroonsete testide keskkonnaga, kuhu kõik saaksid harjutamiseks teste üles laadida.

IMG_0605.JPG

Noored oskavad rohkem, kui arvata võiks

Soovi võimatut, ja sa saavutad maksimumi, nagu ütles üks ajaloost tuntud riigipea. Kolm päeva on keerulisema keskkonna loomiseks vähe, aga alustuseks ja katsetamisteks täiesti piisav, lisaks oli igal meeskonnal lahenduse loomise ajal juures tudengist tugiisik, kes vajadusel aitas ja suunas. Ja nagu ütles üks noori juhendanud programmeerijatest, siis temale on õpilaste head oskused olnud üllatuseks – noored oskavad praegu alles gümnaasiumis olles rohkem, kui tema teadis programmeerimisest mõned aastad tagasi ülikooli minnes.

IMG_0609_1.JPG

Programmeerimislaagri korraldas Tiigrihüppe Sihtasutus esimest korda, varem on tehtud õpilastele programmeerimiskonkursse. Koolituse kasuks otsustati, sest see pakub laiemaid võimalusi ja ka rohkemat osavõttu. Konkursi puhul tegutsevad ühe töö kallal kaks-kolm õpilast üsna omaette, laagris on võimalus omavahel suhelda ja kogemustest õppida.

Rõõm on tõdeda, et Eesti oma valdkonna juhtivates ettevõtetes töötavad inimesed olid kohe nõus oma teadmistega noorte ette tulema. Oma kogemustest rääkisid igapäevaselt Eesti suurettevõtete veebi- ja disainilahendusi loovate ettevõtete ADM Interactive ning Velvet töötajad, samuti IT firmade omanikud ja programmeerijad. Teine päev algas veebirakenduse tegemisel vajalike andmestruktuuride ja andmebaaside loomisega, kus noori juhendas 30 aastat IT valdkonnaga seotud olnud SEB panga IT arendusjuht Priit Raspel.

Lõppkokkuvõttes õppisid programmeerimislaagris osalejad täpsemalt mõistma veebiarendusprotsesse ja sellega seonduvaid etappe, tavasid ning kasutatavaid tehnikaid.

Nad kogesid meeskonnatöö olulisust arendustegevuses ning kuulsid praktikutelt, millega tuleb arvestada, kui tahad tulevikus IT valdkonnas edukas olla. Parimatest ideedest väljakujunenud rakendused võivad Tiigrihüppe Sihtasutuse käe all leida elluviimist koolielu edendamiseks.