Koolielu humanitaarveerandi konkursid 2011.-2012. õppeaastal


Avaldaja:Kristi Semidor01. September 2011

Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu humanitaarveerand kestab 1. veebruarist kuni 31. märtsini 2012. Humanitaarveerandil toimub kaks konkurssi õpetajatele ja üks õpilastele.

KONKURSID ÕPETAJATELE 

 

Õppematerjalide konkurss „Täna samm, homme teine III“
Et innustada õpetajaid oma loodud materjale avaldama ja jagama, korraldab Tiigrihüppe Sihtasutus kolmandat korda konkursi ”Täna samm, homme teine”. Õppematerjalide konkurss kestab terve õppeaasta, töid saab esitada kaheks erinevaks tähtajaks: 1. detsembriks 2011 ja 1. maiks 2012. Pärast iga tähtaega valitakse laekunud tööde hulgast parimad, mis võistlevad edasi konkursi lõppvoorus. Täpsem info. „Webquestide konkurss“

Webquestide konkurss on mõeldud õpetajatele, kes on oma varasemas praktikas kasutanud või alles kavatsevad kasutama hakata webqueste. Võistlus seisneb info otsimises internetist ning oma leitud vastuste võõrkeeles esitamises selleks loodud keskkonnas

Konkursi tingimused:
- Konkursil saab osaleda individuaalselt või kuni 3-liikmelise rühmaga.
- Konkursil osalemiseks tuleb vabalt valitud keskkonda (näit. Zunal vm) või vabalt valitud vahendiga üles ehitada webquest järgides klassikalist struktuuri.
- Webquestide hindamisel arvestatakse selle visuaalset ja tehnilist teostust, sissejuhatuse motiveerivat ja kognitiivset mõju, vastavust õppekavale, ülesande kognitiivset taset, töökäigu kirjeldust, lisatud allikmaterjale ja hindamiskriteeriumite olemasolu. Parimad webquestid laetakse üles Koolielu repositooriumi.
Hindamismudel: link
Konkursitöö esitada: link
Tähtaeg: 1. mai 2012

Auhinnad:
I koht: MP4-mängija
II koht: MP3-mängija
III koht: Tiigrihüppe/Koolielu sümboolikaga meened
Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid ja preemiaid ümber jagada.  

Lisaküsimustega pöörduda: Katrin Saks

NB! Jaanuarikuus toimub Koolielus õppimisüritus „Webquest õppimisüritus http://zunal.com keskkonnas". Aeg: 9. jaanuar 2012 - 29. jaanuar 2012. Läbiviija: Katrin Saks.

 


KONKURSID ÕPILASTELE


UUS! Konkurss "Kirjandusraal"
Nõo kool korraldab koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tiigrihüppe Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal 2012“. Kuues konkurss on mõeldud 8.–12. klassi õpilastele ja viiakse läbi märtsis 2012 haridusportaali Koolielu humanitaarveerandi raames.

Registreerumise tähtaeg 1. detsember 2011.

Lisainfo.

 

Konkurss „Fotojutustus“

Humanitaar- ja sotsiaalained on hea materjal lugude jutustamiseks. Kahjuks jääb õppetunnis jutustamiseks aega aina vähem ja vähem. Konkursiga tahame anda õpilastele võimaluse jutustada oma lugusid läbi fotode. Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu kutsub õpilasi jagama oma mõtteid fotojutustuse formaadis. Valitud teemapüstitus peab haakuma emakeele, võõrkeele, kirjanduse, ajaloo, inimeseõpetuse, psühholoogia, ühiskonnaõpetuse või filosoofiaga; rõhuasetuse valib õpilane. Innukat jutustamist!

Konkursi tingimused:
- Osalema oodatakse 4.-12. klassi õpilasi, võistlustöid hinnatakse kolmes vanusegrupis: 4.-6., 7.-9. ja 10.-12. klass.
- Osaleda võib nii individuaalselt kui 2-3-liikmeliste võistkondadena.
- Konkursitöö on esitlus või videofail vabalt valitud formaadis (võib sisaldada ka audio komponente), mis on publitseeritud veebis.
- Sobiva vahendi valivad õpilased ise, tekstidokumendina vormistatud töid hindamisel ei arvestata (Koolielu töövahendite sektsioon).
- Konkursitöö pikkus on min 3, max 10 minutit.
- Konkursitöö tiitellehel(/fotol) peab olema fikseeritud töö teema/pealkiri, autor(id), klass, kool
- Fotojutustuse raames võib kasutada nii teksti ja/või audiojutustuse võimalust (sh võõrkeelset), loo võivad rääkida ka vaid pildid ise, kui autor sedasi soovib.
- Valitud teemapüstitus peab haakuma emakeele, võõrkeele, kirjanduse, ajaloo, inimeseõpetuse, psühholoogia, ühiskonnaõpetuse või filosoofiaga, õpilane valib rõhuasetuse ise või kombineeriv erinevaid (nt võõrkeelne lähenemine ajaloo teemas vms).
- Konkursitöö järgib kindlat teemat ning kasuks tuleb loominguline lähenemine.
- Töö vastab autoriõigustele (kasutatavad fotod, kui nende autor pole esitaja ise, peavad olema nõuetekohaselt viidatud ja ei tohi minna vastuollu autoriõiguste kaitsega).
- Konkursi raames valminud tööd tuleb varustada Creative Commons´i litsentsiga Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.
- Konkursitöö esitamise tähtaeg on 1. mai 2012
- Konkursil osalemiseks tuleb täita ankeet (link)

Žürii hindab võistlusele esitatud töid kolmes kategoorias (4.-6., 7.-9. ja 10.-12. klass). Konkursitöödes hinnatakse selgust temaatilises lähenemises, sisu, loogilist ülesehitust, valitud vahendi oskuslikku kasutamist, autori(te) loovust ning loomingulisust, vastavust konkursi tingimustele.

Auhinnad:
I koht – väline kõvaketas
II koht – kõlarid
III koht – veebikaamera
Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid ja preemiaid ümber jagada.  

 

Konkurssidel auhinnalisi kohti võitnud õpilasi oodatakse koos juhendajatega 25. mail 2012. a. Tallinna pidulikule lõpuüritusele, mille korraldab Tiigrihüppe Sihtasutus.

NB! Kõigi õppeaasta jooksul Koolielu konkurssidel osalenud õpetajate ja õpilaste seas loositakse välja 2 Ipadi – üks õpetajate, üks õpilaste hulgas.

Koolielu
Lisatud 1. septembril 2011