Osale projektis Ingeniuous


Avaldaja:Elo Allemann02. September 2011

European Schoolnet otsib projekti Ingenious õpetaja-koordinaatorit ja pilootprojektis osalevaid õpetajaid.

Projekt Ingenious on ellu kutsutud, et edendada koolide ja ettevõtete koostööd matemaatika, tehnoloogiaõpetuse
ja loodusteaduste õpetamisel ning tekitada noortes suuremat huvi nende õppeainete vastu, samuti näidata võimalust siduda tulevane erialavalik loodus- ja inseneriteadustega.

Projekti on osalema oodatud kõikide kooliastmete õpilased ja õpetajad, rohkem kui 1000 klassi üle Euroopa. Eestis juhib projekti Tiigrihüppe Sihtasutus.

Projekti käigus:
- Kirjeldatakse, milline on edukas koolide ja ettevõtete koostööskeem.
- Pakutakse välja uusi lahendusi ja metoodikaid ning kogutakse kokku varasemad paremad näited.
- Katsetakse uusi metoodikaid ning analüüsitakse ja kogutakse tagasisidet.
- Luuakse üle-Euroopaline võrgustik ning portaal parima praktika jagamiseks.

Projekt põhineb kahe katusorganisatsiooni – European Schoolneti ja European Round Table of Industrialists – partnerlusel. European Schoolnet koondab Euroopa haridusasutusi ning European Round Table of Industrialists suuremaid tehnoloogiaettevõtteid. Projekti käigus luuakse ühine koordinatsiooniüksus (the European Coordinating Body), et tagada edukate algatuste väljatöötamine, levik ja kasutuselevõtt üle Euroopa. Projektis osaleb 26 partnerit 16 riigist, seda juhib European Schoolnet ning rahastatakse Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi kaudu.

Tähelepanu!
European Schoolnet värbab Eestist ühe Ingenious projekti ÕPETAJA-KOORDINAATORI.
Õpetaja-koordinaatori ülesanne on koordineerida, monitoorida ja analüüsida 10 pilootprojektis osaleva kooli tegevust. Samuti tuleb osaleda töökoosolekutel Brüsselis. Eestist valitakse üks õpetaja-koordinaator.
Kandideerimise tähtaeg 10. september 2011.
Lisainfo ja kandideerimine http://files.eun.org/ecb-coordinators/

European Schoolnet kutsub ÕPETAJAID osalema Ingenious projekti pilootprojektis. Värvatakse 150 õpetajat üle Euroopa.
Pilootprojekti käigus tuleb parimate praktikate hulgast välja valida 3 uut lahendust ja rakendada neid õppetöös. Eestist kaasatakse 10 õpetajat. Kõik pilootprojektis osalenud õpetajad kutsutakse projekti aastakohtumisele, mis toimub septembris 2012.
Kandideerimise tähtaeg 20. september 2011.
Lisainfo ja kandideerimine http://files.eun.org/ecb-teachers/

Tiigrihüppe Sihtasutus
Lisatud 2. septembril 2011

Haridus- ja Noorteamet