"Täna samm, homme teine" konkursi võitis Ly Tammerik


Avaldaja:Merje Pors27. Oktoober 2011

Eile Viljandis peetud ideelaadal kuulutas Tiigrihüppe Sihtasutuse Koolielu portaal välja e-õppematerjalide konkursi "Täna samm, homme teine II" võitjad. Esimese koha pälvis Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja Ly Tammerik, kes oli koostanud õppematerjali "Esimesed sammud plokkflöödiga."


"Seoses uute ainekavadega on muusikaõpetusse toodud plokkflöödi õpe, aga tänaseks päevaks ei ole kuskil metoodilist materjali," ütles Tammerik õppematerjali loomise tausta kohta.
Nii koostas ta ise õppematerjali, mis on kindlasti abiks õpetamisel ja uue õppekava rakendamisel.
E-õppematerjale hinnanud ekspertide sõnul on tegemist suurepärase õppematerjaliga, mis sobib nii iseõppimiseks kui ka tunnis kasutamiseks.


Konkursil sai teise koha Maksim Ivanov Tartu Annelinna Gümnaasiumist tööga „Kujundite lõikamine ja kokkupanek“.
Autor otsustas koolitunnis kasutada õpitarkvara Geogebra. Loodud dünaamilised töölehed peaksid sobima 5.-8. klassi õpilastele ning nende eesmärk on arendada loogilist mõtlemisvõimet ja pakkuda võimalust iseseisva uurimustöö tegemiseks.
Žürii hinnangul on Ivanovi tehtud õppematerjal õpilaste jaoks kindlasti huvipakkuv, selge ja arusaadav. Ivanov osales konkursil veel teisegi tööga, mis pääses samuti finaali. Õppematerjal "Pindala" on mõeldud 5.-9. klassi matemaatika tundideks ning seal on samuti kasutatud tarkvara Geogebra.


Kolmanda koha väärilised olid žürii hinnangul Aruküla lasteaia "Rukkilill" õpetajad Pille Tina-Kuusik,  Maris Willadsen ja Anu Meelimäe tööga „Õpime mõõtma!“
Autorid leidsid, et võrdlevate mõistete – pikk-lühike, madal-kõrge – teemade käsitlemiseks ja kinnistamiseks on lasteaias palju materjali vaja ning kuna ülevaatlikku materjali jäi väheks, olid nad nii ettevõtlikud, et lõid selle ise.
Žürii pidas vahvaks, et töö valmimisel on oma osa andnud terve Aruküla lasteaia personal. Nimelt on lisatud grupitööde videod, kus õpetajad analüüsivad ning pakuvad välja mõtteid töölehtede loomiseks. Samuti leiti, et veebilehe ülesehitus on loogiline ja metoodilised juhendid selged.
Esikolmik pälvis ka rahalise preemia - esimene koht 1283 eurot, teine koht 640 eurot ning kolmanda koha omanikud jagasid omavahel 320 eurot.


Konkursi finaali pääsesid ka:
Merlin Kirbits, Mammaste Lasteaed-Algkool 
„Loodusõpetuse harjutused II klassile“
Autori sõnul aitab õppematerjal õpetaja tööd muuta lihtsamaks ning seal olevad mängud ja tegevused muudavad loodusõpetuse tunni õpilase jaoks köitvamaks, samuti arendavad erinevaid oskusi. 

Helle Anijärv, Tartu Hiie Kool
„Loodusvööndid“, "Järved"
Autor kommenteeris, et püüdis õppematerjali koostamisel kasutada võimalikult mitmekesiseid vahendeid, tuues õppeprotsessi just neid keskkondi, mida õpilased meelsasti kasutavad – nt mängud, YouTube, surfamine internetis.

Vilve Roosioks, Viimsi Keskkool  
„8. klassi mehaanika kursus“, „Optikakursus 8. klassile“
Optikakursuse kohta on Vilve Roosioks öelnud, et kuigi füüsika on praktiline õppeaine, ei ole kõiki katseid alati võimalik laboris läbi viia. Nii otsis Vilve erinevaid veebipõhiseid mudeleid, mida uurides oleks võimalik teemast siiski hea ülevaade saada.

Martin Salong, Gustav Adolfi Gümnaasium  
„Jalgpallireeglid“
Martin Salong sõnas, et lisaks jalgpallitehnikale on oluline selgitada õpilastele ka jalgpallireegleid. Tehnika õppimiseks on videomaterjal küll olemas, kuid reeglite kohta eestikeelne videomaterial seni puudus.


Maiki Hint, Alatskivi Keskkool     
„Eesti naaberriigid läbi nende legendide“
Maiki loodud materjal annab inglise keele õpetajale võimaluse  õppekavas ette nähtud teemale läheneda riikide legendidega tutvudes, erinevaid interaktiivseid ülesandeid lahendaded ja viktoriine läbi viies.

Tarvi Tasane     
"Väikesed meisterdajad"
Tarvi on klassiõpetajana töötanud viimased kuus aastat ja leidis, et õpilaste kunsti- ja käsitööde koondamine ühele lehele on mugav nii talle, kui ka huvitav õpilastele ja teistele huvilistele. Nii leiabki lehelt 5-12-aastaste väikeste meisterdajate töid.

E-õppematerjale hindasid Koolielu aineeksperdid, metoodikud ja Tiigrihüppe Sihtasutuse töötajad. Aitäh kõigile, kes konkurssi kas osaledes või hinnates panustasid!

Ühtlasi ootab Koolielu portaal e-õppematerjale "Täna samm, homme teine III" konkursile, mis kestab terve aasta. Töid saab esitada kaheks erinevaks tähtajaks: 1. detsembriks 2011 ja 1. maiks 2012.
Pärast mõlemat tähtaega valitakse laekunud tööde hulgast parimad, mis võistlevad edasi konkursi lõppvoorus.
Õppeaasta lõpuks peaks selguma parim veebipõhine õppematerjal, mille loojat auhinnatakse tuleval sügisel.
Kolmandat kohta autasustakse 320 euroga, teist kohta 640 euroga ja esimest kohta 1283 euroga.

Lisatud 27.10.2011

Haridus- ja Noorteamet