Keskkonnaameti uus õppeprogramm ärgitab õpilasi vett säästma


Avaldaja:Merje Pors10. November 2011

Keskkonnaametil valmis üldhariduskoolide õppekava toetav õppeprogramm „Puhta vee ABC“, mis tähtsustab puhast vett kui esmavajalikku loodusressurssi ja soovitab säästlikku veetarbimist.

Kolme raskusastmega programmi sihtgrupiks on eelkõige üldhariduskoolide õpilased, teatab keskkonnaamet oma pressiteates.


Programm ärgitab õpilasi arutlema, kuidas vett säästa. Uurimuslike meetodite abil saab selgitada, milline on kodune veetarbimine, kust tuleb joogivesi ja kuhu läheb tarbitud vesi. Programmi üheks osaks on õppekäik kodukoha asula vee-ettevõttesse.


Hetkel on käimas programmi testimine kõikides maakondades, kaasates erinevaid vanuseastmeid. Programmi saab tellida keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistide kaudu alates järgmise aasta jaanuarist. Õppeprogrammi toetab töölehtede mapp ja saadud teadmisi aitab kinnistada lauamäng.

Nii nende kui ka teiste keskkonnaameti poolt välja antud eesti – ja venekeelsete õppematerjalidega saab tutvuda kodulehel http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/oppematerjalid-2

Projekti läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Merle Kiviselg, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 5 560 2292, merle.kiviselg@keskkonnaamet.ee  

Lisatud 10.11.2011