Tiigri Tegija 2011 tiitli pälvisid Valga õpetaja Eva Tšepurko ning Konguta kool Tartumaalt


Avaldaja:Merje Pors21. Veebruar 2012

Tänasel Tiigrihüppe Sihtasutuse aastakonverentsil andis Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves üle Tiigri Tegija 2011 auhinnad parimale õpetajale ja koolile.

2011. aasta Tiigri Tegija Kooli auhinna pälvis Konguta kool Tartumaalt, mis on teistele eeskujuks kaasaegsete õppemeetodite ja tehnoloogiate kasutamises. Auhinnale kandideerinud 18 kooli seast tõstis žürii nominentidena esile ka Tallinna Pelgulinna gümnaasiumi, Kuressaare gümnaasiumi ja Salme põhikooli Saaremaalt.

„Konguta võitis seetõttu, et kooli kõik töötajad on osanud maksimaalselt ära kasutada uute tehnoloogiate poolt pakutavad võimalused. Seda nii õppetöö läbiviimises kui ka kooli juhtimises,“ kommenteeris Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi. „Kui enamiku nominentide puhul saab välja tuua edulood teatud ainete, teemade või konkreetsete õpetajatega seonduvalt, siis Konguta kooli puhul oli näha kõikide töötajate kaasatust, tehnoloogia kasutamine õppetöös on laiapõhjaline, aga samas otstarbekohane.“ 

Tiigri Tegija auhinna võitnud kool saab võimaluse ajakohastada 10 000 euro eest kooli IKT taristut. Konguta kooli direktori Liina Tamme sõnul kavatsetakse auhinnaraha kasutada tehnoloogia uuendamiseks, tehnoloogia-alasteks koolitusteks ning meediaõpetuse ja teadustööde arendamiseks.

"Ma ei olnud selleks valmis," ütles kõrgest tunnustusest üllatunud Liina Tamm. "Me oleme tõesti olnud Tiigri laps. Aastal 2000 avas president Lennart Meri meie arvutiklassi ja mul on väga hea meel, et praegune president annab kroonjuveeli," lisas Tamm, viidates saadud meenele, milleks on klaasist skulptuur.

Kõige innovaatilisem õpetaja on Valga gümnaasiumist

Tiigri Tegija 2011 Õpetaja auhinnale kandideeris mitukümmend õpetajat üle Eesti. Kõige uuendusmeelsemaks õpetajaks tunnistas žürii Valga gümnaasiumi matemaatika-, majandus- ja arvutiõpetaja Eva Tšepurko.

„Tugevaid kandidaate oli mitu ning valiku tegemine tõeliselt keeruline. Eva Tšepurko puhul sai otsustavaks see, et ta on osanud kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades suurepäraselt integreerida erinevaid aineid. Tema õpilased on motiveeritud õppima ka esialgu keerulistena tunduvaid teemasid, sest Eva oskab suurepäraselt näidata, kuidas need päriseluga seotud on,“ selgitas valikut Enel Mägi. Töö, mida Eva Tšepurko oma koolis teeb, tõi ka väga kõrged õpilaste, lapsevanemate ja kolleegide hinnangud.

Tiigri Tegija auhinna võitnud õpetaja saab võimaluse katta 2000 euro ulatuses enesetäiendamise kulusid välisriigis või IKT vahendite muretsemist.

Nominentidena said veel tunnustuse Maidu Varik Kuressaare gümnaasiumist, Aimi Jõesalu Põlva keskkoolist; Birgy Lorenz Tallinna Pelgulinna gümnaasiumist, Ene Moppel Võru Kreutzwaldi gümnaasiumist ja Terje Mägi Vastseliina gümnaasiumist.

Tiigri Tegija valimisel arvestati kandidaatide osalemist Tiigrihüppe Sihtasutuse erinevates programmides ja projektides, tehnoloogia-alaste arendusprojektide läbiviimist, IKT alaseid koolist väljapoole suunatud tegevusi ning õpilaste, lapsevanemate ja koolitöötajate arvamust.

Tiigrihüppe Sihtasutus on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv organisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on tõsta laste ja noorte huvi loodus- ning tehnoloogiaainete vastu ning aidata üldhariduskoolidel õppeprotsessi ajakohastada erinevate tehnoloogiate ja metoodikatega. Oleme Eesti suurim infotehnoloogia-alaste koolituste pakkuja õpetajatele ja koolijuhtidele. Tiigrihüppe Sihtasutuse patroon on Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.
 

Liina Tamm, Eva Tšepurko, Ilves ja juhataja.JPG

Fotol vasakult Konguta kooli direktor Liina Tamm, president Toomas Hendrik Ilves, Tiiger, Eva Tšepurko ja Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi. Pildistas Terje Lepp.

Harno logo