Tiigrihüppe Sihtasutus autasustas rahvusvahelises koostöös edukaid õpetajaid


Avaldaja:Merje Pors29. Mai 2012

Tiigrihüppe Sihtasutuse korraldatud konkursil selgusid parimad õpiprojektid, mis on loodud programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning (http://www.etwinning.net) raames.

2012. aastal esitati projektivõistlusele 25 projekti, mille hulgast valiti välja kümme parimat. Tegu on rahvusvaheliste veebipõhiste koostööprojektidega, mille algatajateks on õpetajad ning mille käigus eri riikide õpilased ühiselt õpivad.


Esimene koht
Maths is everywhere!
Õpilased õppisid projektitöö kaudu geomeetriat, otsisid ja analüüsisid geomeetrilisi kujundeid enda ümber. Koostati pildigalerii, partnerkoolide õpilased jagasid omavahel pilte ja nende põhjal koostatud materjale. Omavaheliseks suhtlemiseks kasutati virtuaalse konverentsi võimalusi.

Õpetaja Eva Tšepurko, Valga gümnaasium

Teine koht
Skype connects Germany and Estonia
Õpilased koostasid esitlusi erinevatel teemadel – minu kool, jõulud, minu kodukoht. Lapsed kohtusid Skype’i vahendusel, jagasid tehtut üksteisega ning õppisid nii inglise keelt.
Õpetaja Tatjana Nossova, Haabersti vene gümnaasium


Kolmas koht
Olympia Für Alle!
Projekt on pühendatud suveolümpiamängudele , mis toimuvad Londonis 2012. aasta juulikuus. Partnerkoolide õpilased tutvustasid projekti raames iga maa kolme populaarsemat spordiala ja sportlasi, tegelesid ise aktiivselt spordiga ja pöörasid rõhku tervislikule toitumisele.

Õpetaja Krista Savitsch, Tabasalu ühisgümnaasium


Fotol Krista Savitsch oma õpilastega projektist rääkimas Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud Tiigrihüppe konkursside lõpuüritusel. Pildistas Terje Lepp.

Kümne parima hulka jõudsid:
Sag mal!
Partnerkoolide õpilased kogusid oma kodukohta müüte ja muistendeid ning jagasid neid omavahel. Projektis osaleb kokku 12 kooli Euroopa erinevatest riikidest.

Õpetaja Aimi Jõesalu, Põlva keskkool


Why Visit our Country
Õpilased arutlesid teemal, miks on nende kodukoht turistidele huvitav. Partnerkoolide õpilastele tutvustati oma kodukohta, korraldati virtuaalne reis projektipartnerite juurde, jälgiti ja võrreldi ilma, tutvustati oma maa toite. Projektis osales kokku 19 kooli Euroopa eri riikidest.

Õpetaja Evi Tarro, Võru Kesklinna gümnaasium


Improve my Work
Eesti, Läti ja Soome lõpuklasside õpilased kirjutasid arvamusi essee vormis. Iga õpilane kirjutas kuni 4 esseed ja kommenteeris teiste õpilaste kirjutatut.  Esseede kaudu võrdlesid eri riikide abiturendid arvamusi nii raamatute, filmide kui ka tulevikuplaanide  ja eri riikide haridussüsteemide kohta. Projektitöö oli tihedalt seotud eksamiteks ettevalmistamisega.


Õpetaja Gaida Kabral, Rapla Vesiroosi gümnaasium


Expanding Waves
Õpilased õppisid tundma oma maa kultuuri ning tutvustasid seda partnerkoolide õpilastele, kellelt omakorda said uusi teadmisi nende maa kultuuri ja traditsioonide kohta. Projekti käigus arendati nii inglise keele kui ka prantsuse ja itaalia keele oskust. Samuti kasutati ära võimalusi, mida tehnoloogia pakub üksteisega suhtlemiseks, koostööks ja tehtu jagamiseks.

Õpetaja Kaire King, Kadrina keskkool


National Traditions, Songs and Dances
Õpilased tutvustasid üksteisele oma maa traditsioone, laule ja tantse. Loodi esitlusi ja videoid ning jagati neid üksteisega. Nii õpiti tundma nii partnerkoolide maade kultuuri kui ka oma kultuuri. Projektis osales 36 partnerkooli Euroopa eri riikidest.

Õpetaja Terje Mägi, Vastseliina gümnaasium


Intercultural Dialogue Through Fairy Tales, Drama and Art
Partnerkoolide õpilased õppisid üksteist tundma oma maa muinasjuttude, näidendite ja kunsti kaudu. Loodi ja jagati üksteisega esitlusi, tõlgiti muinasjutte, joonistati nende põhjal pilte ning koostati nendest näitus.

Õpetaja Terje Mägi, Vastseliina gümnaasium

Enjoy Learning Science
Projekt keskendub kogemusõppele, õuesõppele ja uurimusõppele. Projekti käigus õpiti tundma ja väärtustama loodust. Õpilased meisterdasid lohe ja lennutasid seda, ühtlasi õppisid määrama tuule suunda ja tugevust. Joonistati oma ökoloogilist jalajälge, kasvatati klassis taimi ning uuriti neid. Saadud teadmisi ja kogemusi jagati partnerkoolide õpilastega.

Õpetaja Tiiu Leibur, Pärnu Koidula gümnaasium


Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning (http://www.etwinning.net) vahendusel saavad Euroopa eri riikides asuvad  õpetajad ja õpilased üksteisega suhelda ning teha koostööd ühistes õpiprojektides. Seitsme tegevusaasta jooksul on eTwinningust kujunenud õpetajate sotsiaalne suhtlusvõrgustik, kus vahetatakse väärtuslikke kogemusi. Võrgustik toetab kaasaegsete e-õppe meetodite integreerimist igapäevasesse õppetöösse. Selleks on loodud portaal http://www.etwinning.net, kus on lihtsad suhtlemis- ja töövahendid ning kuhu on koondatud usaldusväärsed andmed koostööst huvitatud õpetajate kohta.
Lisaks tehniliste võimaluste loomisele on eTwinning programmis olulisel kohal ka õpetajate koolitamine ja haridusuuendusliku mõtteviisi levitamine.

eTwinning on Euroopa õpetajate seas populaarseks saanud, programmiga on ühinenud ligikaudu sada tuhat õpetajat, seal hulgas ligikaudu 2000 Eesti õpetajat. Tänaseks on Eesti õpetajad osalenud juba 745 partnerlusprojektis.

Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning toetab ja rahastab Euroopa Komisjon, koordineerib European Schoolnet. Eestis koordineerib programmi Tiigrihüppe Sihtasutus.

Elo Allemann
elo@tiigrihype.ee
Projektijuht

Haridus- ja Noorteamet