Koolimeeskonnad saavad õppida õuesõpet


Avaldaja:Madli Leikop06. Juuni 2012

Tartu Keskkonnahariduse Keskus on kahel aastal läbi viinud projekti „Koolimeeskondade koolitus õuesõppest ja ainete lõimumisest“. Tänavused koolitused on kohe algamas, on ju suvi õuesõppeks kõige parem aastaaeg. Huvilised jõuavad veel end kirja panna.

Koolimeeskondade koolitus õuesõppest ja ainete lõimumisest on 8-tunnine koolitus, mis on mõeldud ühe kooli erinevate ainete õpetajatest koosnevale 15-20-liikmelisele meeskonnale. Tartu Keskkonnahariduse Keskuse koolitusjuht Margit Sokk ütles Koolielule, et kool võib asuda Eesti mistahes paigas. „Me tuleme ise sinna kohale,“ kinnitas Margit Sokk.

Koolituse käigus keskendutakse õuesõppe metoodilistele võimalustele konkreetse kooli lähiümbruses; paaris- ja rühmatööde korraldamisele õpilaste iseseisvate õpioskuste arendamiseks ning loodus- ja keskkonnateemaliste uurimuslike ülesannete lahendamisele õppeaineid lõimides. Seega sellele koolitusele on oodatud nii loodusainete õpetaja kui näiteks matemaatikaõpetaja?

„Jah, koolitus on mõeldud ühe kooli meeskonnale ja tulla võivad erinevate ainete õpetajad. Üldiselt kujuneb koolitus seda huvitavamaks, mida rohkemate õppeainete õpetajaid seal on. Oleme seda projekti teinud juba kaks aastat ja meil on läinud väga hästi. Koolitustel on osalenud kokku 20 meeskonda. Osalevaid koole on rohkem, sest pisikesed maakoolid on vahel oma grupi mitme kooli peale kokku
pannud. Koolitus on jõudnud Ida-Virumaale, Saaremaale, Hiiumaale, Tallinnasse ja muidugi Lõuna-Eestisse.“

Margit Sokk tõi näiteid õpetajatelt saadud tagasiside kohta, mis hästi näitavad projekti edukust:  "Väga hästi näitlikustatud koolitus, väga praktiline ja läbimõeldud", "Homme juba kasutan meelte mängu!" (Tartu Kroonuaia koolis 05.10.2011); "Jumal tänatud, et te siin olite!" (Kilingi-Nõmme gümnaasiumis 23.09.2010); "Hämmastav, et nii kooli lähedal oli võimalik väga mitmekesiseid asju läbi
viia" (Salme põhikoolis 16.08.2010).

Õuesõpet seostatakse ennekõike loodusharidusega. Mida ütleb teie kogemus, kas õuesõpet saab rakendada ka teistes tundides?

„Kahtlemata saab ka teiste õppeainete tunde õues läbi viia ja seostada seda ümbritsevaga. Meie koolituse eesmärgiks ongi anda õpetajatele ideid, kuidas teha kolleegidega koostööd aineid lõimides ja kuidas kasutada seda kooli lähiümbrust, mis on juba olemas. Üldiselt ei ole ju tavalise koolipäeva raames võimalikki eriti kaugele koolimajast minna. Kui mõne teise aine õpetajaga koostööd teha ja kahe tunni jooksul mõlemat ainet õpetada, siis õpivad lapsed tegelikult rohkem. Ja seda on väga vaja. Meie enda kogemus ütleb, et sageli oskavad lapsed matemaatikatunnis igasugu imeasju, aga kui on vaja kusagil looduses protsenti arvutada, siis jäävad hätta. Klassis õpitud teadmiste praktiline rakendamine on väga
oluline.“

Kus seda õuesõpet ikkagi kõige õigem teha on? Sõita kaugele?

„Muidugi võib sõita kuhugi kaugele ja sel juhul on see rahaline väljaminek küll. Ka kooli lähedal oleks hea, kui õues õppimiseks oleks koht, kus istuda ja kirjutada ning tore, kui seal oleks ka võimalus vihma eest varju alla minna. Aga nutikaid lahendusi on muidki - piknikutekid, kivid, palgid jne. Eelkõige on muidugi vaja lastega õue minna ja seal midagi kasulikku õppida. Loodus on tegelikult meie lähedal ja läbi vahetu kogemuse jäävad ka igavana tunduvad asjad paremini meelde.“

„Koolimeeskondade koolitus õuesõppest ja ainete lõimumisest“ 2012. a koolitused toimuvad:

12. juuni
13. juuni
14. juuni
24. august
28. august
29. august
30. august
21. september
4. oktoober
5. oktoober

Koolitused on tasuta. Koolituse broneerimine toimub registreerimise järjekorras. Lähem info siit.

Loe ka: Õuesõpet saab rakendada kõikides tundides

Foto: keskkonnahariduse keskuse kodulehekülg

Haridus- ja Noorteamet