Võõrkeeleõpetajad tutvusid põnevate IKT-vahenditega


Avaldaja:Merje Pors19. Juuni 2012

Võõrkeele tunnis kasutatav veebipõhine programm peaks last keele juurde tooma – sellest peaks olema kasu, leiab Rakvere gümnaasiumi saksa keele õpetaja Kalle Lina. „See peab olema jõukohane, huvitav, haarav, motiveeriv,“ iseloomustas Lina üht head veebikeskkonda reedel Pärnus toimunud võõrkeeleõpetajate seminaril.

Möödunud reedel ja laupäeval kogunesid võõrkeeleõpetajad üle Eesti Pärnusse, kus koguti uusi teadmisi veebipõhise õpetamise, rahvusvaheliste partnerlusprojektide ja õppeainete lõimimise kohta. Seminari „Võõrkeeleõpetaja ja –õpetus uues õppekavas“ II mooduli korraldas Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ raames.


Kuldvillak sõnavara õppimiseks
Reedel andis Kalle Lina ülevaate parimatest veebikeskkondadest, mida ta saksa keele tundides kasutab.  Lina peatus pikemalt kuldvillaku-mängul, mida on hea kasutada sõnavara õppimiseks. „Kui alguses võtsin selle tundi, siis mõnel lapsel läks silma särama. Õpilase sõnavara õppimine paranes kolmandiku võrra,“ julgustas Lina kasutama tasuta keskkonda http://jeopardylabs.com (tutvu Kalle Lina loodud mängudega siin). Kuldvillakut saab mängida nii üksi kui mitmekesi ja taolised mängud innustavad ka nõrgemaid õpilasi sõnavara selgeks tegema, sest keegi ei taha teistest viletsam olla. Eriti soovitab Lina kasutada selliseid Kuldvillaku-mänge, kus saab õige vastuse kasti sisse kirjutada – nii saab õppida ka õigekirja.


Pikemalt peatus ta ka http://www.quia.com veebikeskkonnal, kus saab luua erinevat tüüpi harjutusi, samas on tegemist tasulise keskkonnaga.


Häälduse lihvimiseks on hea kasutada veebikeskkondi http://podomatic.com (tutvu eestikeelse juhendiga Koolielu töövahendite rubriigis) ja http://vocaroo.com. Õpilane loeb õpikust tekstilõigu või enda koostatud reklaami, enesetutvustuse vms, salvestab selle ja saadab õpetajale. Õpetaja saab sama keskkonna kaudu ka tagasisidet anda.

Ideeraamat veebipõhiseks õppeks
Põlva keskkooli saksa keele õpetaja ja Koolielu ainemoderaator Aimi Jõesalu tutvustas võõrkeeleõpetajatele enda koostatud ideeraamatut veebipõhiseks õppeks (raamatuga saad tutvuda siin).


Ideeraamatus on kajastatud veebipõhiseks õpetamiseks üle 33 põhiidee. Iga idee on eraldi leheküljel ja igal leheküljel on võimalik vastaval lingil klõpsates tutvuda e-keskkonna ja juhendiga ja vaadata näidet.
„See on üks toredamaid asju, mis minuga on juhtunud – et olen veebikeskkondade peale läinud,“ märkis Jõesalu reedesel seminaril. „Õpetajad on võtmeisikuks veebipõhisel õpetamisel, nemad peavad ise oskama ja oskuslikult õpetama ka õpilasi õppimisel uusi tehnoloogiavõimalusi kasutama,“ leiab ta. Jõesalu ideedega saate tutvuda eelpool nimetatud ideeraamatus.


Klassijuhatajana kasutab Jõesalu blogikeskkonda http://wordpress.com (eestikeelse juhendi leiad Koolielu töövahendite rubriigist). Sinna lisab ta kõik olulisemad tegevused, mida klassiga läbi viiakse ja nii on blogi ka aruande eest. Peale selle on Jõesalul veel erinevaid blogisid, näiteks rahvusvahelise projekti eTwinning tegevuste kohta. „Rahvusvahelised e-projektid nagu eTwinning on suureks abiks võõrkeeltes suhtlemisel ja koostööks,“ on Jõesalu kindel.

Reedel tutvustasid Koolielu peatoimetaja Merje Pors ja õppematerjalide toimetaja Kristi Vahenurm võõrkeeleõpetajatele lähemalt Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu, samuti anti ülevaade autoriõigustest. Kõige olulisem on meeles pidada, et kõik, mis ei ole autori enda mõtted ja materjalid, tuleb korrektselt viidata (loe lähemalt viitamisest Koolielu õppematerjalide puhul siit). Õppematerjali illustreerimisel on kõige kindlam kasutada kas enda tehtud fotosid ja helifaile (ka sel juhul tuleb lisada autor) või kasutada vabaks kasutamiseks mõeldud Creative Commons litsentsiga fotosid ja muusikat. Teemaga lähemalt tutvumiseks tasub lugeda Tiigrihüppe haridustehnoloogi Ingrid Maadvere blogis antud ülevaadet autoriõigustest (loe siit ja siit).

Foto: http://www.dreamstime.com