Hüppega eTwinnima ehk Vesiroosi kogemus


Avaldaja:Merje Pors09. August 2012

Eelmine õppeaasta tõi kaasa mitmeid toredaid uusi asju Rapla Vesiroosi kooliperele ja üks sellest pikast loetelust on kindlasti eTwinning, kirjutab õpetaja Gaida Kabral.

Õpetajatel on olnud aega puhata, pead selgemad ja rõõmsamad ja kindlasti ka esimesed koolitused juba läbitud - ehk inspireerib järgnev lugu mõtteid tulevaseks õppeaastaks veelgi. Praegusel ajal, mil mitmeti õhutatakse konkurentsi, karjerismi, negatiivseid sepitsusi...(nimekiri on pikk, peatun, sest kooliga seotud inimesed teavad ise ju kui palju kogukonna ja ja ka ühiskondlikud mured koolielus peegelduvad), on üllatav ja meeldiv leida midagi, mis inspireerib koostööle, jagamisele, patriotismile (oma maa väärikas esindamine), uute asjade õppimisele, mõttekaaslusele Eesti erinevate ja teiste Euroopa koolide vahel, kaasamisele...(jällegi on nimekiri pikk).

Pealkirjas peegelduv "hüpe" on kõik see, mis on seotud tiigriga ja muutnud ilmselt paljude rüperaalidega õpetajate elu. Minul ka. Nimetaksin kõike, alates koolitustest, kontaktidest, uutest veebi tööriistadest, keskkondadest, õpetaja õpihimust kuni põneva õpilaste elevuseni õpilaste klassis.


Foto: Flickr
Algas see kõik hilissügisel ühel Tiigrihüppe koolitusest, kuhu sattusin ja üsna varsti sain aru, et see on võimaluste rohke askeldamine, suhtlemine, tegutsemine ja suur täiendus ainetundidele ja tunnivälisele inglise keele alastele tegevustele. Mõistsin ka, et ma tahan seda teha koos oma kolleegide ja õpilastega.

Juba teise projekti protsessis sain aru, et riiklik õppekava rakendub eTwinningu projektides, grupitöödes, väärtuskasvatuses, lõimimises, ainealases arengus ja lõputus uurimises, katsetamises, otsimises, õppimises, veebivahendite uurimises, katsetamises, õppimises. See tekitab alati head tuju ja iga raskem, arusaamatum koht toob hiljem tegutsejatele suure rõõmu ja kasu tagasi.

Kontaktid põnevate koolidega

Kasu õpetajale ilmneb suhtlemises Euroopa õpetajatega, metoodika värskuses ja vahvates ideedes, vabaduses valida oma projekti, ise planeerida. Põhigruppides õpetades märkasin hüppelist arengut ja paremaid omavahelisi suhteid ja uudishimu ning huvi projekti partnerite tegevuse suhtes.


Suhted tekkisid väga huvitavate koolidega Euroopas ja üleminek kunagi neile külla pole üldse võimatu. Meil lihtsalt tegutsevad praegu vahvad Comeniuse projektid ja seega on eTwinningu projektid täienduseks rahvusvahelisele suhtlemisele arvuti abil. Hea tunne on õppida, suhelda teiste Euroopa õpetajatega nn. õpetajate tubades.

Probleemülesanne projektis ja uurimus
Teemad, millega õpilased tegelesid oli, erinevad. Üks grupp vahetas oma projektis uudiseid, teine kultuuriinfot. 12.klassi õpilased kirjutasid esseesid erinevatel teemadel ja postitasid need. Nad jõudsid ka kirjutisi kommenteerida ning oma lahendusi teiste riikidega võrrelda. Kes rohkem panustasid, need ka rohkem nautisid. Teemad olid näiteks: „Kui sa oleksid haridusminister oma riigis...“, „Pärast keskkooli edasi õppida või tööle minna?“ jt.

Töö käigus arenesid oskus end väljendada, argumenteerida seisukohti, sisu välja mõtlemise leidlikkus, kirjutamise kiirus. Rõhutaks veel, et laienes sõnavara ja suulisi monolooge kuulata oli hiljem eksamil täielik nauding. Arvan, et tegutsemine eTwinningus mõjutas positiivselt õpitulemusi.


Kasu õpilastele, mida väljendati tagasisides:

  • Suurenes julgus kirjutada ja kirjutatut jagada.
  • Tähtis oli võimalus võrrelda oma töid eakaaslstega.
  • Teemad olid huvitavad. 


Kvaliteedimärk ja vastuvõtt

Pildil annab Ave Lauringson Tiigrihüppe Sihtasutusest Gaida Kabralile (vasakul) maikuisel konkursside võitjate tunnustamise üritusel tänukirja eTwinningu projektikonkursil eduka osalemise eest. Foto: Terje Lepp.


eTwinningu projekt „Improve My Work“ sai tunnustuse (kvaliteedimärk) esimese kümne projekti hulgas Tiigrihüppe ja Koolielu võistlustöödes. Sain kutse Tiigrihüppe Sihtasutuse õpilaskonkursside lõpuüritusele ja nautisin nutikaid eesti õpilasi, nende juhendajaid ja õnnitlesin Surju põhikooli, kes üldvõitjaks  valiti tänu ühtlasele kvaliteedile ja õpilaste aktiivsusele erinevates valdkondades. Hämmastas suur ettevõtmiste hulk ja õpilaste valminud tööde kõrge tase.

Vesiroosis tegeleme eTwinninguga kindlasti edasi. Koolitiim on olemas ja see laieneb ning edeneb erinevate aineõpetajate mõtetega koostöös ka tulevikus. Esimese poole aasta positiivne kogemus innustab ja juba on tekkinud uusi huvitavaid mõtteid, mida koos õplastega ellu viia.

Kui lugejate hulgas on huvilisi õpetajaid, kuid toetust pole kõrval, siis võtke kindlasti ühendust või küsige, kui kord tööalaselt kohtume. Seniks, aga kaunist suve ja huvitavaid kosutavaid elamusi! Rõõmsat twinnimist! (tuleb sõnast twin (inglise keeles), kahe riigi koolid saavad alustada projekti, millega võivad ka teised ühineda).

Sõpruskoolid Euroopas ehk eTwinning on programm, mis pakub õpilastele, õpetajatele, koolijuhtidele ja teistele koolitöötajatele võimaluse osaleda koolidevahelises koostöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil. Eestis veab eTwinningu programmi Tiigrihüppe Sihtasutus.

Artikkel on ilmunud ka Raplamaa Sõnumites.

Samal teemal: