Digitaalse andmekoguja abil saab arendada järeldusoskust


Avaldaja:Madli Leikop23. August 2012

Tiigrihüppe suvekoolis "Loovus, tehnoloogia, innovatsioon" esines ka Vernier Software & Technology Euroopa üksuse juht Vincent English. Ta tutvustas õpetajatele digitaalse andmekoguja LabQuest2 võimalusi.

Vernieri andmekogujad ja sensorid on Eestis paljudes koolides kasutusel, sellele on kaasa aidanud ka Tiigrihüppe Sihtasutuse TeadusTiigri projekt.

Vernieri andmekogujaid ja sensoreid kasutakse ennekõike loodus- ning reaalainetes. Sama andmekogujat saab kasutada nii füüsika, keemia kui bioloogia tunnis, vahetada tuleb vaid sensoreid. Vernieri seadmetega saab ka kehalise kasvatuse tunni põnevamaks muuta, mõõtes näiteks  õpilase kiirust, kiirendust või käe survetugevust. Inimeseõpetuse tunnis saab mõõta EKG-d, südametööd, kopsumahtu, vererõhku. Andmetöötlustarkvara võimaldab tulemusi kõikvõimalikul moel analüüsida ning järeldusi teha. Ka lihtsad katsed muutuvad digivahendeid kasutatades põnevaks teadustööks.

Õpetajad said ise katsetada

Kõigest sellest rääkis suvekooli töötoas ka Vincent English, ja õpetajad said samas andmekogujat ise proovida. Katse oli lihtsamast lihtsam: sensorit tuli peos soojendada ja siis jälle jahutada ning reaalajas tekkis ekraanile temperatuuri kõikumisi järgiv graafik. Seejärel vaadati, missuguseid andmetöötluse võimalusi LabQuest2 pakub.

035.JPG

Töötuba ette valmistamas. Vasakul Vincent English.

Kõik õpilased on kaasatud

Lühikeses usutluses Koolielule tõi Vincent English välja, et kaasaegne andmekoguja võimaldab õpetajal töösse haarata kõik õpilased, ükskõik, kas nad viibivad klassiruumis või mitte. Andmekoguja ekraanipilti saab juhtmevabalt üle kanda nii arvutisse, iPadi ekraanile kui nutitelefoni rakendusse. Ehk siis üks teeb katset ja jälgida saavad seda kõik, sõltumata asukohast. “Me ei jäta ühtegi õpilast kõrvale, see on ühendav teadus,” lausus Vincent English.

Ta selgitas, et kui koguda või mõõta andmeid traditsioonilisel moel, nõuab nii katse kui tulemuste analüüsimine palju aega. Ühel hetkel tekib õpilasel tunne, et ta ei olegi enam protsessis osaline, kõik justkui seisab paigal, ta kaotab huvi. „Õpilane võib isegi unustada põhjuse, miks üldse katse ette võeti,“ ütles Vincent English. „Andmekogujad, mis meil on, on väga kiired ja tõhusad – õpilane näeb, kuidas katse algab, kulgeb ja lõpeb, näeb andmete teket arvutiekraanil reaalajas. Iirimaal läbiviidud uuringud on näidanud, et õpilastel, kes kasutavad andmekogujaid, on järeldusoskus parem kui neil, kes taolisi katseid ei tee, rääkimata oskusest kasutada  infotehnoloogiat,“ lausus Vincent English.

Aga raha varustuse muretsemiseks?

„Raha ja varustus –  see on igal pool sama probleem,“ tõdes Vincent English. „Muidugi on andmekogujate ostmine koolile suur väljaminek. Aga kui mõelda, missuguseid investeeringuid teevad koolid (ja riikide haridussüsteemid) arvutitesse ja tarkvarasse, siis investeering andmekogujatesse on tunduvalt väiksem.“

Vincent English on ise töötanud matemaatika- ja füüsikaõpetajana, praegu panustab ta õppekava toetavate õppematerjalide arengusse Vernier Software & Technology meeskonnas. Vernier on üks maailma juhtivatest ettevõtetest, mis arendab ja toodab andmekogujaid ja sensoreid loodus- ja reaalainete õpetamiseks ning laboritööde läbiviimiseks nii sise- kui  välitingimustes. Vaata lähemalt http://www.vernier.com/  

Eestis tarnivad koolidele mõeldud Vernieri katsevahendeid Total Eesti OÜ ja Pasco katsevahendeid OÜ Laboritugi, kes on Tiigrihüppe Sihtasutuse TeadusTiigri projekti koostööpartnerid.

037.JPG

Õpetajad katsetamas.

Vaata lisaks:

Pildid: Madli Leikop