Tutvu Koolielu veebipõhiste koolitustega 2012/2013


Avaldaja:Merje Pors03. September 2012

Alanud on uus õppeaasta ja täna avaldasime ka uue Koolielu koolitustekalendri, kust leiate mitmekesise valiku täiendõppeks. Nagu alati, on Koolielu koolitused tasuta ja kõik lõpetanud saavad Tiigrihüppe Sihtasutuselt tunnistuse.

Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu koolituskalendrist (püsilink sellele on avalehel paremal pool ülemine kastike "Koolielu portaali e-kursuste ja õppimisürituste kalender") peaks omale sobiva koolituse leidma igaüks - nii need, kes on arvutiga juba ammu "sina" peal, kui ka need, kes seni pole kaasaegseid tehnoloogiaid õppetöös veel üldse kasutanud.


Kursused avatakse registreerimiseks hiljemalt nädal enne algust, s.t. et ka kursuse pealkiri/link muutub koolituskalendris (vaata siit) siis aktiivseks, kui koolitaja kursuse avab.

Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine lisaks läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/. Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee. EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Seejärel tuleb liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga (selleks peate olema registreerunud Koolielu kasutaja) - minge koolituskogukonna lehele ja vajutage paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

Käesoleval õppeaastal on meil lisaks jätkuvatele koolitustele ka rida uusi, millest kutsume teid kindlasti osa võtma.

UUED E-KURSUSED

1)  Animatsioon (algab 15. oktoobril) registreerumine avatud!
Sihtgrupp:  animafilmi tegemisest huvitatud kõikide kooliastmete õpetajad ja lasteaiaõpetajad. Kasuks tuleb arvutiga joonistamise oskus/kogemus (Inkscape, MS Paint).
Kursuse lühikirjeldus: uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  E-kursus tutvustab õpetajatele animatsiooni loomist kasutades programme  MonkeyJam, Inkscape, Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, Pivot Stickfigure Stykz, veebipõhist Dvolver Moviemaker. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity.

2) Juhendite loomine (algab 5. novembril)
Kursuse läbiviijad: Siret Lahemaa, Ingrid Maadvere
Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, õppealajuhatajad.
Kursuse lühikirjeldus:  erinevat tüüpi juhendite loomise oskus on õpetajatele tänapäeva koolis väga oluline. E-kursusel tutvuvad õpetajad erinevat liiki juhenditega (tekstipõhine, ekraaniviisor) õpivad neid hindama, looma ja avaldama internetis. Kursus on mõeldud algajatele.


3) Ühistöö vahendid (algab 14. jaanuar 2013)
Kursuse läbiviijad: Siret Lahemaa, Ingrid Maadvere
Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad, lasteaiaõpetajad.
Kursuse lühikirjeldus: Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku arendatakse liiga vähe. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab koos kirjutada, joonistada ja palju muud põnevat koos luua. Kõike õpitut saab õpetaja kohe õpilastega ka arvutiklassis järele proovida.


UUED ÕPPIMISÜRITUSED

1) Mõistekaart ainetunnis  (algab 17. septembril) - registreerumine on juba alanud nii EKISes kui Koolielus!
Kursuse läbiviija: Tiia Niggulis
Sihtgrupp:  kõikide kooliastmete õpetajad ja lasteaiaõpetajad
Kursuse lühikirjeldus: mõistekaardi ehk märksõnaskeemi abil saab verbaalse teksti esitada visuaalselt. Kaart koosneb mõistetest (sõnadest), mis on tavaliselt ümbritsetud ringidest või kastidest ja joontest, mis ühendavad erinevaid mõisteid. Kursusel tutvutakse mõistekaardi meetodi ja selle kasutusvaldkondadega lähemalt ning õpitakse neid looma erinevate tarkvarade abil.

2) IT ja loovus lasteaias (algab 1. oktoobril) - registreerumine on EKISes juba alanud
Kursuse läbiviijad: Anu Peri ja Kristi Rahn
Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad
Kursuse lühikirjeldus: Kursusel tutvutakse lasteaialastele sobivate ja õppekavaga sobivate arvutisse laetavate mänguprogrammidega ning veebimängudega. Õpitakse kasutama nii arvutisse laetavaid kui ka veebis kasutatavaid joonistusprogramme. Õpitakse kasutama fotosid õppetöös. Tehakse fotolugusid ja luuakse rääkivaid pilte. Koostöös saadakse mõtteid, kuidas IT vahendeid laste õpetamisel kasutada.

3) Venekeelne õppimisüritus:  E-testide ja küsitluste loomine ja nende jagamine Internetis  (algab 5. novembril)
Kursuse läbiviija: Olga Šumailova
Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, õppealajuhatajad.
Kursuse lühikirjeldus: kursuse käigus tutvutakse küsitluste ja testide koostamise metoodikaga ning õpitakse looma teste erinevate veebivahendite abil. Lõputööna valmib igal kursuslasel testikogu, mis avaldatakse veebis.

4) Esitlus ilma PowerPointita (algab 14. jaanuaril 2013)

Kursuse läbiviija: Siret Lahemaa
Sihtgrupp: üldhariduskooli õpetajad, lasteaiaõpetajad
Kursuse lühikirjeldus: PowerPoint on teada-tuntud programm esitluste loomiseks, ent on ka teisi võimalusi köitvate ja võimalusterohkete esitluste loomisel - kursusel tutvumegi nendega.


5) Nutitelefonide rakendused ja nende kasutamine õppetöös (algab 25. märtsil 2013)
Kursuse läbiviijad: Siret Lahemaa ja Kristi Rahn
Sihtgrupp: üldhariduskooli õpetajad, lasteaiaõpetajad
Kursuse lühikirjeldus: Nutitelefonid on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks – seda tuleb ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutitelefonide ja võimalustega, kuidas neid rakendada õppeprotsessis. Tutvutakse nutitelefonis olevate ning vabavaraliste allalaetavate rakendustega.
Kursusel osalejad õpivad õppetöös kasutama  audio-, video-, kaamera- jne. rakendusi  ning saavad nimekirja  headest hariduslikest rakendustest koos kasutusvõimalustega.
Üheskoos leitakse võimalusi, kuidas nutitelefoni õppetöös kasutada, et õppimine oleks huvitavam, sisukam ja õpilastele suuremat aktiivsust võimaldav.
Kursusel osalejad vajavad nutitelefoni.

Indu uute teadmiste omandamisel!

Koolielu toimetus

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet