Kutsume õpetajaid osalema ainetevahelise lõimimise konkursil “1+1=3”


Avaldaja:Merje Pors03. September 2012

Õpilaste tervikliku maailmapildi kujunemisele aitab kaasa ainete lõimumine – erinevate ainete õpetajate ühistööst võib sündida väga põhjalikke ja sisukaid materjale.Tiigrihüppe portaal Koolielu kutsub õpetajaid kolleegidega koostööd tegema.

Koos tehes on ikka rohkem ideid ja mitu pead on ikkagi mitu pead. Igal õpetajal on kindlasti kuhjaga nippe ja ideid, kuidas veebis pakutavaid vahendeid kasutada õppematerjalide loomiseks. Õpilaste tervikliku maailmapildi kujunemisele aitab kaasa ainete lõimumine – erinevate ainete õpetajate ühistööst võib sündida väga põhjalikke ja sisukaid materjale. Põnev oleks ju kolleegidel uurida näiteks keskaega oma ainetes – ajaloos, muusikas, kunstis, kirjanduses, teaduses vm – ning ühise töö tulemusena võiks tekkida terviklik kogumik.

Tingimused:  

 • Konkursist on oodatud osa võtma 2-5-liikmelised õpetajate võistkonnad ühest või erinevatest koolidest.
 • Lõimitud peab olema vähemalt kaks õppeainet.
 • Õpetajatel tuleb välja töötada konkreetsed tunnikavad koos õppematerjalidega, kus erinevate ainete lõiming koondatakse ühte või enamasse tundi. Tunnikava järgi on võimalik läbi viia ühistundi või ühisel teemal järjestikuseid tunde (nt ühel nädalal mõlemas aines). Tunnid võivad olla korraldatud ka virtuaalselt.
 • Konkursitöö peab vastama autoriõigustele.
 • Ühte ja sama tööd või selle edasiarendust võib Tiigrihüppe Sihtasutuse konkurssidele esitada ainult ühel korral.
 • Konkursi raames valminud tööd tuleb varustada Creative Commons´i litsentsiga Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License. Vt lähemalt http://www.creativecommons.ee/
 • Konkursist ei või osa võtta Koolielu ainemoderaatorid.
 • Konkursitöö esitamise tähtaeg on 5. juuni 2013.
 • Konkursil osalemiseks täitke ankeet.  
 • Parimad tööd lisatakse Koolielu õppematerjalide hulka.
 • Tutvu ka varasema sama konkursi parimate töödega.

Žürii hindab konkursitöö asjakohasust õppematerjalina, sisu, edasiantu selgust ja autorite loovust. Hindamisel lähtutakse Koolielu õppematerjalide kvaliteedinõuetest. Tutvu hindamismudeliga, mille leiad kõrval PDF-dokumendina. Hindamismudel_ainete loimimine.pdf

Konkursi auhindadeks on tehnikapoe kinkekaardid, auhinnafondi suurus on 1000 eurot.

Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid, preemiaid ümber jagada ja sobivate tööde puudumisel preemiaid välja jagamata jätta. 

Haridus- ja Noorteamet