Saaremaa aasta õpetaja on Indrek Peil


Avaldaja:Merje Pors19. September 2012

Saare maakonna aasta õpetajaks 2012 tunnistati õpetaja-metoodik Indrek Peil. Kes palju teeb, see ka palju jõuab, oleks vist õige iseloomustada sel aastal aasta õpetaja tiitliga pärjatut.

Indrek Peil töötab Saaremaa ühisgümnaasiumis projektõppe õppealajuhataja ja füüsikaõpetajana, andes tunde gümnaasiumiosas, kirjutab Saarte Hääl.

Saarte Häälele ütles aasta õpetaja Peil, et see tunnustus kohustab. “Vanaks ei tohi saada ja väsida ei tohi,” sõnas mitme õppematerjali autor, õppekavade arendaja ja õpetaja.

Indrek Peil on loonud 1. kursuse “Füüsika loodusteaduslikud alused” veebipõhise materjali. 2. kursuse “Mehaanika” jaoks on ta kirjutanud vastava füüsikaõpiku, mis ilmus tänavu veebruaris.

Samuti on ta teinud erinevaid füüsikanähtusi kirjeldavaid videoid, laboratoorsete tööde juhendeid, materjale ilmestavaid slaidiprogramme.


Oma panuse on Indrek Peil andnud õppekavade arendusse ning valmistanud õpilasi ette olümpiaadideks ja võistlusteks. Ta on olnud aktiivne iga-aastase üleriigilise õpilaskonverentsi Saaremaa Miniteaduspäevad peakorraldaja ja üleriigilise GLOBE keskkonnaalaste uurimistööde konkurss-konverentsi korralduskomisjoni liige.

Aasta õpetaja konkursi korraldajad on Saare maavalitsus ja Saaremaa haridustöötajate liit. Konkursi eesmärk on esile tõsta, tunnustada ja tutvustada üldsusele Saare maakonna haridustöötajate tegevust.

Haridus- ja Noorteamet