Rahamaailm matemaatikatunnis


Avaldaja:Madli Leikop18. Oktoober 2012

Matemaatikaõpetajad suhtuvad positiivselt rahaasjade teema käsitlemisse oma ainetunnis ning vajavad sellealaseid terviklikke õppematerjale. Uus e-õppekeskkond „Valitse oma raha“ on üks hea võimalus.

Sampo Panga brändijuht Kristiine Rebane, lisaks õpilaste finantsteadmistele uuris pank koostöös uuringufirmaga YouGov ka konkreetselt matemaatikaõpetajate suhtumist isiklike rahaasjade teema käsitlemisse oma ainetunnis. Kas õpetajad on selle poolt või vastu?

„Tulemused olid üle ootuste positiivsed, õpetajad olid 100% poolt, et isiklike rahaasjade teemat tuleb tundides käsitleda.  Kindlasti on õpetajateni jõudnud arusaam, et teoreetilisi teadmisi tuleks edasi anda praktilisel moel. Õpilastele tuleb ülesandeid seostada igapäevaelust tuttavate situatsioonidega, see on kõige lihtsam viis oma ainet arusaadavaks teha ja huvitavaks muuta. Suur hulk õpetajaid oli positiivselt meelestatud ka selles suhtes, et mõni pank initsiatiivi võtab ja vastavate õppematerjalide koostamisega aitab.“

Sampo Pank koostöös uuringufirmaga YouGov küsitles matemaatikaõpetajaid üle terve Eesti eesmärgiga teada saada, kas õpetajad käsitlevad 10-15aastaseid lapsi õpetades isiklike rahaasjade teemat; kas nad on valmis seda teemat õpetama ja kas on huvi uue isiklikke rahaasju käsitleva õppematerjali vastu. Samuti ka, kuivõrd kasutatakse matemaatika õpetamisel internetti. Valimis olid vastajad nii maa- kui linnakoolidest, üle terve Eesti.

Selle eest, et lastel tekiks eluterve suhe rahaasjadesse, vastutavad 98% õpetajate arvates vanemad ja täpselt sama palju vastajaid leidis, et teatud ulatuses vastutab selle eest ka kool. 71% õpetajatest käsitleb isiklike rahaasjade teemat matemaatika õpetamisel 10-15aastastele lastele ja 100% arvab, et selle teema õpetamine on vajalik. Internet on eelistatuim kanal, mille kaudu õpetajad soovivad leida teemakohaseid materjale ning 96% arvab, et nad oleksid rohkem valmis rahateemat õpetama, kui oleks ligipääs uutele ja kvaliteetsetele materjalidele internetis.

Kristiine Rebane, mis edasi, kas pank hakkab kohe uusi õppematerjale tegema? Tegelikult üks programm – „Valitse oma raha“ – ongi juba kasutusel?

„Jah, äsjavalminud http://www.valitseomaraha.ee/ (nagu ka 5-9aastastele mõeldud http://www.rahamaa.ee/) on interaktiivsed õppekeskkonnad, mis on täiesti reklaamivabad. Kusagil ei näidata lastele panga logo, ega ilmu ühtegi panga reklaami. Algatused on puhtalt kantud sellest soovist, et meie noorte finantsteadmised paraneksid.
„Valitse oma raha“ on väga põhjalik töövahend põhikooli matemaatikaõpetajatele, aga sobib hästi ka majandus-, ühiskonnaõpetuse või klassijuhatajatundides kasutamiseks. Programm annab võimaluse muuta matemaatikatunnid elulähedasemaks. Mõeldud on nii põhikooli nooremale kui vanemale astmele: eraldi ülesanded on koostatud 10-13aastastele ja 14-16aastastele.“

Elulised situatsioonid

„Valitse oma raha“ on üles ehitatud telesaate formaadist inspireeritud jutustuse laadis ning selles on kaheksa missiooni. Iga missioon kõneleb ühest inimesest ja tema unistusest: eesmärgist leida raha näiteks klassiõhtu korraldamiseks, reisile minekuks, oma toa sisustamiseks vms. Matemaatikateadmisi kasutades saavad õpilased aidata iga missiooni peategelasel tema unistuse ellu viia.

„Missioonid põhinevad just sellistel päriselust tuttavatel situatsioonidel, mis noori kõnetavad. Nende kaudu joonistuvad välja ratsionaalsed teemad: eelarve planeerimine, tulud ja kulud, valuutad, säästmine, laenamine ja investeerimine“ rääkis Kristiine Rebane. „Kogu sisulise poole aitas üle vaadata Rocca al Mare Kooli matemaatikaõpetaja ja loodusteaduste õppetooli juhataja Raili Lahi. Seega on kogu programm õppekavaga kooskõlas. Ka eeltestimised õpilaste seas andsid positiivset tagasisidet – eriti toodi välja just seda, et varasemalt tunnis õpitud teooria sai praktiliste näidete varal paremini selgeks. Näiteks ütles nii mõnigi õpilane, et saab nüüd palju paremini aru, miks peab oskama protsente arvutada ja kus seda teadmist päriselus tarvis läheb,“ tundis Kristiine Rebane uue programmi üle heameelt.

Koole, kes asja vastu huvi tunnevad, on juba mitmeid ning koostöös maakondlike ainesektsioonidega on lähikuudel läbiviimisel ka pangapoolsed koolitused matemaatikaõpetajatele. Kõik huvilised on teretulnud „Valitse oma raha“ põnevasse maailma! – http://www.valitseomaraha.ee

Vaata lisaks: Eesti lapsed kasutavad oma taskuraha säästlikult