„Täna samm, homme teine“ konkursi võitis Anne Kalmus


Avaldaja:Merje Pors23. Oktoober 2012

Tiigrihüppe Sihtasutuse e-õppematerjalide konkursi "Täna samm, homme teine" võitis Anne Kalmus (Paikuse põhikool), teise koha pälvis Katrin Mattheus (Gustav Adolfi gümnaasium) ning kolmanda koha Allar Veelmaa (Loo keskkool).

Kui kohtuvad õpetamiskunst, loovus ja lugematul hulgal võimalusi pakkuv tehnoloogia, siis võib tulemuseks olla suurepärane õppematerjal. Elektrooniliste õppematerjalide konkurss „Täna samm, homme teine“ toimus 2011-2012 õppeaastal kolmandat korda. Konkurss on loodud, et innustada õpetajaid elektroonilisi õppematerjale looma, avaldama ja jagama. 2011-2012 õppeaasta konkursile laekus 32 tööd. Esimeses voorus hindasid töid Tiigrihüppe haridustehnoloog Ingrid Maadvere ning Koolielu aineeksperdid vastavalt ainele, mille kohta õppematerjal loodud oli. Teise vooru pääses üheksa tööd ja lõpliku esikolmiku nende seast selgitas žürii koosseisus Hans Põldoja (Tallinna Ülikool), Piret Luik (Tartu Ülikool) ja Meeri Sild (Tallinna Lilleküla gümnaasium). Täna tunnustas Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi Tallinna Reaalkoolis Tiigrihüppe Sihtasutuse, eKooli, Tallinna Haridusameti ja Reaalkooli koostöös korraldatava konverentsi "Kooli uus õppetava" raames konkursi parimaid.

I koht

Matemaatika veebivihik 2. klassile, Paikuse Põhikooli õpetaja Anne Kalmus.

https://sites.google.com/site/interaktiivnematemaatika/

Veebivihik on mõeldud õppeaasta jooksul 35 matemaatikatunni läbiviimiseks arvutiklassis ehk iga õppenädala kohta on veebivihikus olemas ühe tunni materjal.

Žürii hinnangul on tegemist hea ja lapsesõbraliku tööga, mida on lihtne kasutada. Õppematerjali koostamisel on kasutatud Hot Potatoes teste, mis on loodud oskuslikult. Õppematerjalil on ühtne kujundus, mille juures on õppe-eesmärgil hästi ära kasutatud õpilaste kunstitöid. Materjal pakub hea võimaluse teemade harjutamiseks, sealjuures ka nuputamiseks, mängimiseks ja puslede lahendamiseks. Anne Kalmus ütles pärast autasustamist, et tema jaoks oli esimene koht tõeline üllatus. Ta on elektrooniliste õppematerjalide loomisega tegelenud viimased kaks aastat ning selle eest ka varasemalt pälvinud tunnustuse (aasta õppematerjali looja 2012 Pärnu maakonnas).

Esimese kohaga kaasneb preemia 1283 eurot.

IMG_1149.jpg

Pildil Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi ja Anne Kalmus. Foto: Terje Lepp

II koht

Näitemängu rakendamine algklasside õppetöös, Gustav Adolfi gümnaasiumi õpetaja Katrin Mattheus

http://katrinnaidend.wordpress.com/

Õppematerjal on loodud õpetajatele, kes soovivad oma töös rakendada näitemänge. Materjalist saab ideid, kuidas arendada kõnet, liikumist, muusikat ja kuidas valmib üks koolinäidend. Tööd ilmestavad originaalvideod.

Žürii sõnul on tegemist kasutajasõbraliku ja kauni kujundusega materjaliga. Õppematerjal on lihtsa ülesehitusega ning originaalsel teemal, andes hea ülevaate näitemängude rakendamisest algklasside õppetöös.

Teise kohaga kaasneb preemia 640 eurot.

III koht

Matemaatika videotunnid 9.klassi lõpetajale, Loo Keskkooli õpetaja Allar Veelmaa http://www.opetaja.edu.ee/allarveelmaa

Kolmanda koha tööd võib iseloomustada sõnapaariga „suur pühendumine“. Materjali autor tõdeb, et kuna paljudel õpilastel on matemaatikaga raskusi, tekkis vajadus abimaterjali järele, mille alusel õpilased iseseisvalt õppida ja 9. klassi lõpueksamiks korrata saaksid. Mahukas õppematerjal koosneb mitmekümnest videost, mis on jaotatud teemade alusel: tehted harilike- ja kümnendmurdudega, lineaarvõrrandi lahendamine, ruutfunktsioonid jne.

Žürii hinnangul on tegemist tänuväärse lisamaterjaliga õpilasele, kes vajab tuge matemaatika õppimiseks. Videoloengud on hetkel mujal maailmas kiiresti populaarsust koguv õppematerjalide esitamise viis ning Eesti oludes on tegemist kahtlemata innovaatilise materjaliga.

Kolmanda kohaga kaasneb preemia 320 eurot.

Ootame töid ka selle aasta konkursile, õppematerjalide esitamise tähtaeg on 25. veebruar 2013. Häid mõtteid ja jaksu teostamisel! Täpsemalt saab end konkursi tingimustega kurssi viia siin.

IMG_1207.jpg

Fotol on vasakult: Allar Veelmaa, Anne Kalmus, Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi ja Katrin Mattheus. Foto: Terje Lepp

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet