Auhinnati parimaid teaduse populariseerijaid


Avaldaja:Madli Leikop16. November 2012

Teadusmeedia konverentsil „Teadushimuline meedia“ anti reedel, 16. novembril üle auhinnad 2012. aasta parimatele teaduse populariseerijatele.

Auhindadega tunnustatakse igal aastal parimaid avalikkusele teaduse tutvustajaid. Auhinda annavad koostöös välja haridus- ja teadusministeerium, Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusagentuur. Tänavu toimus tunnustamine seitsmendat korda.

Tiiu Silla nimelise elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest pälvis Tullio Ilomets. Kõige laialdasemat tuntust on tema teadust populariseeriv tegevus pälvinud seoses TÜ ajaloo muuseumi loomisega ja selle arenguga silmapaistvaks teadusajaloo muuseumiks. Tullio Ilomets on teadusajaloo tutvustamise algataja, tema tegevuseks on olnud keemiliste uurimismeetodite ja nende tulemuste levitamine kunstiajalooliste ja eriti arheoloogiliste mälestusmärkide restaureerimise vallas.

Teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil sai peapreemia saatesari „Rakett69“, mille tootja on Vesilind OÜ. „Rakett69“ on võistlussaadete sari, mille eesmärk on populariseerida loodusteadusi ning tõsta noorte teadlikkust ja huvi õppida füüsikat, keemiat, bioloogiat. Saade annab televaatajaile haaravas, meelelahutuslikus vormis võimaluse kaasa mõelda, õppida või värskendada oma seniseid teadmisi.

Parima tegevuse või tegevuste sarjana teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel auhinnati TTÜ Virumaa kolledži tegevust, et näidata, et tehnika on lahe! Viimase viie aasta jooksul on kolledžist kujunenud teaduse ja tehnika populariseerimise keskus kooliõpilaste ja muu elanikkonna hulgas Ida-Virumaal. Ellu on viidud tehnikat ja teadust populariseerivaid projekte, töötavad huviklubid, koolivaheaegadel viiakse läbi ülipopulaarseid kevad- ja sügislaagreid 5.–9. klassi õpilastele.

Peapreemia teaduse ja tehnoloogia populariseerimise valdkonnas trükisõna abil sai Tuul Sepp lasteraamatu eest „Putukad õhus, maas ja vees“ ning lindude elu käsitleva artikliseeria eest ajakirjas Eesti Loodus. Lasteraamat putukatest on suunatud 8–12-aastastele lastele, kuid on kirjutatud piisavalt lihtsalt, et olla arusaadav ja põnev ka lasteaialastele, ning piisavalt huvitavalt ja sisukalt, et pakkuda uusi teadmisi ja avastusrõõmu täiskasvanulegi. Artikliseeriat lindude elust iseloomustab hea stiil, vaimukas sõnakasutus ning sisuline terviklikkus.

Parima teadust ja tehnoloogiat populariseeriva teadlase, ajakirjaniku või õpetajana auhinnati 2012. aastal Kaido Reiveltit töö eest üldhariduskoolide õpilaste ja üliõpilaste seas. Kaido Reivelt on Tartu ülikooli loodus-ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi õppedirektor, kelle eestvedamisel on käivitatud arvukalt projekte. Alates 2004. aastast on ta juhtinud teadusbussi tegevusi, tema eestvedamisel on toimunud Eesti Füüsika Seltsi täppisteaduste suve- ja sügiskoolid, teaduslaagrid, Eesti füüsikapäevad ja füüsikaõpetajate päevad, Tähe perepäevad TÄPE.

Parima uue algatuse peapreemia pälvis koolinoorte teaduspõhine suvemalev Teadusmalev, mille juhendaja on Mart Noorma. Teadusmalev on klassikalisel suvemaleva formaadil põhinev töölaager, kus andekad noored said suvevaheajal osaleda teaduslabori töös ning said selle eest ka taskuraha. Esimene malevasuvi tõi kokku viis andekat õpilast, kes töötasid Eesti esimese satelliidi ESTCube-1 projektis koos tudengisatelliidi programmi üliõpilastega Tartu observatooriumi teadlaste ja Tartu Ülikooli õppejõudude juhendamisel.

Allikas: Eesti Teadusagentuur