Koolielus alustab mitu uut e-koolitust


Avaldaja:Merje Pors02. Jaanuar 2013

Uus aasta on käes ning haridusportaalil Koolielu on hea meel tutvustada kolme uut veebipõhist koolitust: "Ühistöö vahendid", "Erivajadustega laps tavakoolis" ja "Esitlus ilma PowerPointita". Ootame registreeruma!

Nagu ikka, on Koolielu koolitused tasuta. Seoses sellega, et osa õpetajaid küll registreerub koolitusele, kuid jätab kursuse pooleli või ei alusta seda üldse, palume registreeruda õpetajatel, kes koolitusel kindlasti aktiivselt osaleda kavatsevad. Kui olete aga teadlikuks saanud asjaolust, mis ei võimalda teil koolitusel osaleda, siis palun tühistage esimesel võimalusel oma registreerimine EKISes, siis saavad koolitusel osaleda teised huvilised.

MP3 ÕPPETÖÖS

Jätkame kahe e-kursusega, mis on varasemalt Koolielus populaarsust kogunud. Koolitusele "MP3 õppetöös" (kestab 14.01-22.02, lõpetajad saavad tunnistuse 24-tunnisele õppemahule) ootame lasteaiaõpetajaid ja kõikide kooliastmete õpetajaid, kes soovivad helifaile õppetöösse integreerida. Otselink registreerumiseks EKISes on siin.

Kursuse käigus tutvutakse riistvaraga ning oluliste mõistetega helitöötluses, õpitakse kasutama erinevaid veebipõhiseid keskkondi helifailide avaldamiseks (Podomatic) ja loomiseks (Aviary), õpitakse kasutama programmi Audacity ning tutvutakse erinevate podcastide klientidega (Juice).

Kursuse viib läbi Tiigrihüppe koolitaja ja Gustav Adolfi gümnaasiumi õpetaja Kristi Rahn. Täpsem info kursuse kohta siin.

UURIMISTÖÖ JA REFERAADI VORMISTAMINE

Jätkame ka kursusega "Uurimistöö ja referaadi vormistamine" (kestab 14.01-3.02, lõpetajad saavad tunnistuse 12-tunnisele õppemahule), kuhu ootame üldhariduskoolide õpetajad, kes juhendavad põhikooli ja gümnaasiumi  õpilaste  uurimistööde ja referaatide koostamist. Otselink registreerumiseks EKISes on siin.

Kursusel tutvustatakse üldiseid põhimõtteid, kuidas arvutil tööd vormistada: kuidas vormindada teksti, lehekülgi, tiitellehte, koostada sisukorda, lisada pilte, diagramme, tabeleid ja  viiteid kasutades programme MS Word 2003, MS Word 2010, OpenOffice. org Writer.

Kursuse viivad läbi Tiigrihüppe koolitajad ja Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi õpetajad Ene Moppel ja Krista Kõlli ning Võru Kesklinna gümnaasiumi õpetaja Evi Tarro. Täpsem info kursuse kohta siin.

JUBA KOMPLEKTEERITUD KURSUSED (registreerimine lõppenud!)

ERIVAJADUSTEGA LAPS TAVAKOOLIS

Samuti 14. jaanuaril alustame veebipõhise kursusega "Erivajadustega laps tavakoolis" (kestab 14.01-22.02, lõpetajad saavad tunnistuse 24-tunnisele õppemahule). Koolitusele ootame põhikooli õpetajaid, kelle klassis õpivad õpiraskustega õpilased. Otselink registreerumiseks EKISes on siin

Erinevate hariduslike erivajadustega (HEV) õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse eesmärgid on teadvustada HEV olemust ja HEV õpilaste kaasamise eeldusi, tutvuda individuaalse õppekava koostamise põhimõtetega, harjutada universaalse õpimudeli (Universal Design of Learning) järgi õppematerjalide kohandamist ning tutvustada IKT ja kaasava tehnoloogia võimalusi HEV õpilase kaasamisel. Kursus toimub Euroopa Komisjoni rahastatava projekti SENNET raames, mis keskendub hariduslike erivajadustega laste integreerimisele tavakooli IKT toel (http://www.tiigrihype.ee/et/sennet. Koolituse materjalid on kokku pandud inglise keelse kursuse baasil, mis on osaliselt kohandatud ja tõlgitud. Kuid mitmed materjalid, videod ja esitlused on inglise keeles.

Kursuse viib läbi Harjumaa õppenõustamiskeskuse logopeed Pille Tina-Kuusik. Täpsem info kursuse kohta siin.

ÜHISTÖÖ VAHENDID

14. jaanuaril (esmaspäev) alustame e-koolitusega "Ühistöö vahendid" (kestab 14.01-22.02, lõpetajad saavad tunnistuse 24-tunnisele õppemahule). Otselink registreerumiseks EKISes on siin.

Kursusele on oodatud kõikide kooliastmete õpetajad ja õppealajuhatajad, kes soovivad õppida kasutama erinevaid veebipõhiseid vahendeid, mis võimaldavad rühmatööd. Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku arendatakse liiga vähe. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab koos kirjutada, joonistada ja palju muud põnevat koos luua. Kursuse viivad läbi Tiigrihüppe ja Gustav Adolfi gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadvere ning Tiigrihüppe koolitaja, Lauka põhikooli õpetaja Siret Lahemaa. Täpsem info kursuse kohta siin.

ESITLUS ILMA POWER POINTITA

Alustame ka uue kursusega "Esitlus ilma PowerPointita" (kestab 14.01-3.02, lõpetajad saavad tunnistuse 12-tunnisele õppemahule). Koolitusele ootame üldhariduskoolide õpetajaid, klassijuhatajaid, huvijuhte ja õppealajuhatajaid. Otselink registreerumiseks EKISes on siin

Esitlusi kasutatakse koolis väga palju, traditsiooniliselt luuakse need kas programmiga PowerPoint või OpenOffice. Web 2.0 vahendite rohkus on aga ka siin õpetajale appi tulnud ja pakub väga erinevaid lahendusi. Veebipõhisel koolitusel tutvume erinevate veebipõhiste esitluste loomist võimaldavate vahenditega (GoogleDocs, Zoho Show, Prezi, Mindomo) ning õpime looma ja avaldama esitlusi veebis. 

Kursuse viib läbi Tiigrihüppe koolitaja ja Lauka põhikooli õpetaja Siret Lahemaa. Täpsem info kursuse kohta siin.

REGISTREERUMINE

Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/. Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki"Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee. EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Kui olete EKISes registreerunud, tuleb sisse logida Koolielu lehel ja liituda vastava koolituskogukonnaga: minge koolituskogukonna lehele ja vajutage paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks, kuid seda tingimusel, et olete eelnevalt EKISes registreerunud.

Haridus- ja Noorteamet