Aaviksoo sõlmis koostöölepped kuue riigigümnaasiumi loomiseks


Avaldaja:Merje Pors18. Jaanuar 2013

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo sõlmis kuue omavalitsusjuhiga koostöölepped riigigümnaasiumide loomiseks ja kaasrahastamiseks.

Koostöölepped sõlmisid minister Jaak Aaviksoo ning Valga linnapea Kalev Härk, Jõhvi vallavanem Tauno Võhmar, Põlva linnapea Georg Pelisaar, Tartu abilinnapea Tiia Teppan, Pärnu linnapea Toomas Kivimägi ja Võru linnapea Jüri Kaver, teatab haridus- ja teadusministeerium oma pressiteates.

Ühiste kavatsuste kokkulepped sõlmiti lähtudes omavalitsuste kavatsusest koostada koolivõrgu ümberkorraldamise kava, mis arvestab õpilaste arvu vähenemist ning tagab õpilastele kvaliteetse hariduse ning luua riigigümnaasium, et pakkuda uue õppekava nõuetele vastavat valikuterohket gümnaasiumiharidust.

Kokkulepete kohaselt alustab ministeerium omavalitsustega läbirääkimisi selleks, et Põlvas, Tartus, Valgas, Pärnus, Võrus ja Jõhvi vallas alustaks riigigümnaasium tegevust hiljemalt 1. septembril 2015. Läbirääkimisi alustatakse arvestusega, et gümnaasiumihoonete ehitamiseks esitatakse taotlus toetuse saamiseks meetmest „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine“, toetuse saamiseks tagab haridus- ja teadusministeerium ettenähtud omafinantseeri ngu ulatuses kaasfinantseeringu.

Põlvas, Valgas, Jõhvi vallas on siht on luua riigigümnaasium seniste üldhariduskoolide gümnaasiumiklasside ühendamisega üheks uut kvaliteeti pakkuvaks kooliks. Pärnus luuakse riigigümnaasium Pärnu Koidula gümnaasiumi gümnaasiumiastme eraldamise teel eraldiseisvaks gümnaasiumiks, Võrus luuakse riigigümnaasium Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi gümnaasiumiastme eraldamise teel eraldiseisvaks gümnaasiumiks ja Tartus Tamme gümnaasiumi gümnaasiumiastme eraldamise teel eraldiseisvaks gümnaasiumiks. Riigigümnaasiumides töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad õpetajad, seal pakutakse vajalikul arvul õppesuundi ning piisavalt valikkursusi, mis annab õpilastele suurema võimaluse kujundada endale individuaalne õppekava. Gümnaasiumidele luuakse kaasaegsed, efektiivse ruumikasutusega ja madalate ülalpidamiskulude õppekompleksid, teatab ministeerium.

Samal teemal: