Käesolevast aastast annab erakoolipidajatele haridustoetust riik


Avaldaja:Merje Pors31. Jaanuar 2013

Märksõnad:

,

Kategooriad:Hariduselu

Sellest aastast maksab riik erakoolipidajatele haridustoetust, mis sisaldab ka palgatoetust. Haridus- ja teadusministeerium sõlmis jaanuaris erakoolide pidajatega 36 haridustoetuse lepingut,millega antakse erakoolipidajatele 6,75 mln eurot.

Varem jõudis haridustoetus erakoolipidajate ja seeläbi erakoolideni läbi selle omavalitsuse, mille haldusterritooriumil kool tegutses, teatab ministeerium. Omavalitsuse kohustus oli anda õpilaste arvu alusel eraldatud toetus erakoolidele edasi. Kahjuks tekitas selline vahendajaroll mõnikord vastuolusid ning suurendas kõigi osapoolte halduskoormust.

Eraldatav toetus on sihtotstarbeline ning on kavandatud õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate palkade maksmiseks, õppekirjanduse soetamiseks, põhikoolis tasuta koolilõuna pakkumiseks, direktorite, õppealajuhatajate ja õpetajate koolituseks ja õpilaskodu toetuseks. Erakoolipidajaid toetatakse samadel alusel kui kohalikke omavalitsusi.

Käesoleva aasta jooksul soovib ministeerium rääkida koolipidajatega läbi ka õpilaste arvu muutusest ning koolide vahel liikumisest tuleneva rahaarvestuse korra. Riigi eesmärk on kohelda kõiki koolipidajaid võrdselt ning anda iga õpilase eest toetust vaid üks kord aastas.

Samal teemal: