Koolielu konkurss tõi juurde uusi juhendeid tööks digiandmekogujaga


Avaldaja:Merje Pors04. Veebruar 2013

Tiigrihüppe haridusportaalil Koolielu on rõõm välja kuulutada konkursi "Juhendid praktilisteks töödeks digiandmekogujaga" tulemused. Esitatud juhenditest parimaks osutuks Antsla gümnaasiumi õpetaja Marietta Lõo töö.

Konkurss lähtus Tiigrihüppe Sihtasutuse projektist TeadusTiiger, Tiigrihüppe toel on koolidele üle Eesti hangitud bioloogia, keemia ja füüsika katsevahendid (Vernier Lab Quest, Pasco Spark). Eestikeelseid ja meie õppekavale vastavaid huvitavaid tööjuhendeid on veel vähe leida ja sestap kutsusime loodusainete õpetajaid neid koostama. Töid hindasid Koolielu bioloogia aineekspert Urmas Tokko, keemia aineekspert Katrin Soika, füüsika aineekspert Veikko Kõrv ja Tiigrihüppe haridustehnoloog Ingrid Maadvere. Häid punkte said juhendid, mis on koostatud õpilasele huvipakkuvalt ja eakohaselt, sisaldavad eksperimendi teoreetilist tausta ja katsekorralduslikku selgitust õpilasele ning juhiseid õpetajale ning toetavad uurimuslikku õpet.

Žürii otsustas välja anda teise ja kolmanda koha ning ühe eripreemia.

II koht Marietta Lõo, Antsla gümnaasium. Tutvu juhenditega (elektrivool, keemilised reaktsioonid lahustuses jne) siin.

III koht Marje Loide, Lihula gümnaasium

Vaata tema juhendeid:

ERIPREEMIA

Indrek Peil, Arne Loorpuu Saaremaa ühisgümnaasiumist tööga Saaremaa Ühisgümnaasiumi füüsika praktilised tööd digiandmekogujaga LabQuest“. Tegemist on Vernier LabQuest automatiseeritud mõõtesüsteemi kasutamisele üles ehitatud kümne laboritööde juhendiga, mis võimaldavad õpilasel praktilisi mõõtmisi iseseisvalt läbi viia.

Teise ja kolmanda koha pälvinud koolid saavad preemiaks kinkekaardid katsevahendite soetamiseks, kõikide äramärgitud tööde autoritega sõlmib Tiigrihüppe Sihtasutus ka litsentsilepingu, millega kaasneb rahaline tasu.

Suur tänu kõikidele, kes konkursil osalesid! Ühtlasi kutsume kõiki õpetajaid osalema meie järgmisel e-õppematerjalide konkursil "Täna samm, homme teine", mille tähtaeg on 25. veebruar. Tutvu tingimustega lähemalt siin.

IMG_2715.JPG

Foto: Terje Lepp

Samal teemal: