Pille Villems, Margus Pedaste: ülikoolid ja koolid vajavad head koostööd


Avaldaja:Merje Pors20. Veebruar 2013

Ülikoolide vahel jagatakse vastutusvaldkondi, haridusvaldkond, sh õpetajakoolitus, vajab kvalitatiivset hüpet, aineõpetajate koostöö peab suurenema, õpilased vajavad individuaalsemat lähenemist, koolimeeldivus peab paranema.

Nende eelnimetatud teemadega on haridusvaldkond viimasel ajal tähelepanu köitnud, kirjutavad Tartu Ülikooli (TÜ) Pedagogicumi direktor Margus Pedaste ja TÜ Pedagogicumi koordinaator Pille Villems Tartu Postimehes.

"Tartu Ülikool on võtnud vastutuse ja astumas samme õpetajahariduse kvaliteedi parandamiseks, nähes seejuures vajadust tuntavalt tihedamaks koostööks koolidega," märgivad nad. "Meil on vaja väikest hulka koole, kus välja töötada ja katsetada uusi ideid, sest uuenduste viimine kõigisse koolidesse korraga ja teadusliku katsetamiseta on Eestis küll levinud, aga teaduslikult ja ka rahaliselt ebamõistlik. Aruteludest Tartu Ülikoolis, koolide ja teiste kõrgkoolidega ning mujalgi on välja kasvanud lahendus: me vajame uut tüüpi koole, mis oleksid keskendunud koostööle ülikoolidega ja võiksid õpetajate, koolijuhtide, tugipersonali ning õppejõudude ja teadlaste koostöös luua uuendusi ehk innovatsiooni õppe-, teadus- ja arendustöö kaudu." Pikemalt loe Tartu Postimehest.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet