Tiigri Tegijad 2012 on Salme kool Saaremaalt ja Kristi Rahn GAGist


Avaldaja:Merje Pors21. Veebruar 2013

Tänasel Tiigrihüppe Sihtasutuse aastakonverentsil andis Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves üle Tiigri Tegija 2012 auhinnad parimale õpetajale ja koolile.

Tegemist on sihtasutuse kaalukaima tunnustusega neile, kes on teistele eeskujuks nüüdisaegsete õppemeetodite ja tehnoloogiate kasutamisel koolis.

2012. aasta Tiigri Tegija Kooli auhinna pälvis 120 õpilasega Salme Põhikool, auhinnale kandideerinud koolide seast tõstis žürii nominentidena esile ka Tartu Kivilinna Gümnaasiumi, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli.

„Salme Põhikool on väike oma õpilaste ja õpetajate arvult, kuid suur oma tegudelt. Enamik selle kooli õpetajatest ja õpilastest on osalenud või osaleb paljudes uuenduslikes projektides,“ iseloomustas kooli Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi.

IMG_2541.jpg

President Toomas Hendrik Ilves andmas auhinda Salme kooli direktorile Marika Pütsepale. Foto: Terje Lepp.

Tänu koolisisesele initsiatiivile on Salme kool viimastel aastatel IKT-alaselt jõudnud uuele tasemele. Erilist tähelepanu pööratakse õpetajakoolitusele, mis kooli juhi Marika Pütsepa sõnul õpetab kasutama, rakendama , meeskonnatööd tegema ja eelkõige teistmoodi mõtlema. „Ja alles siis mõne aja pärast jõuab see kõik aine- ja ringitundides ja ühistes projektides õpilaseni,“ lisas Pütsep. Preemiasumma eest kavatseb kool rajada meediaklassi. Reedel, 22. veebruaril peeti koolis aktust ja Tiigri Tegija uudise peale kostis õpilastelt maruline aplaus. Kõik rõõmustavad tehtu üle ja uute tekkivate võimaluste üle meediaklassi näol.

IMG_2592.jpg

Tiigri Tegijad ja nominendid: vasakult Ene Saar Tallinna Reaalkoolist, Imbi Koppel Tartu Kivilinna Gümnaasiumist, Ene Moppel Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumist, Merle Lepik Salme Põhikoolist, Signe Reidla Surju Põhikoolist, president Toomas Hendrik Ilves, Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi, tiiger, Salme Põhikooli direktor Marika Pütsep ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja Kristi Rahn. Foto: Terje Lepp

Kõige uuendusmeelsemaks õpetajaks tunnistas žürii Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja Kristi Rahni, nominentidena pälvisid tunnustuse  Ene Moppel Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumist, Merle Lepik Salme Põhikoolist ja Signe Reidla Surju Põhikoolist.

Tänavune Tiigri Tegija Kristi Rahn on õpetaja, kelle käe all teevad lapsed juba esimestes klassides filme ja programmeerivad mänge, uurivad loodust ja lihvivad esinemisoskust. „Ta jagab meelsasti oma kogemusi kaasaegsete tehnoloogiate rakendamisel ka teiste õpetajatega – tema käe all saavad teadmisi nii lasteaedade kui algklasside õpetajad, on valminud programmeerimise õppekavad I ja II kooliastmes ning videoaabits kasutamiseks tahvelarvutites,“ märkis Enel Mägi. Kristi Rahn ütles pärast preemia saamist Koolielu portaalile, et see oli tema jaoks tõeline üllatus. "Kui sa igapäevaselt asju teed, siis ma ei mõtle, et teed suuri asju, aga lõpuks kokku tuleb võib-olla tõesti palju." 

Kristi Rahn alustas Tiigrihüppe Sihtasutuses lasteaiaõpetajate koolitamisega 2011.aastal, seejärel, alates sügisest 2011, on ta Koolielu algõpetuse aineekspert ning veebipõhiste kursuste koolitaja. Sel õppeaastal on ta ka üks ProgeTiigri põhikoolitajatest ja materjalide väljatöötajatest. Küsimusele, mis tunne tal homme kooli minna on, vastas Rahn: "Arvan, et saan kolleegidelt kallistused ja kõvad käepigistused ja teeme asju edasi ikka nii, nagu oleme teinud."

Rahn usub, et kõikide tema tegevustega olulisim tulemus on õpetajate julgustamine. "Sedapidi on tulnud rohkem õpetajaid, kes julgevad koolis uusi asju kasutada. Kui nemad veel omakorda jagavad oma kogemusi, siis laieneb kasutamine veelgi," märkis Rahn.

IMG_2578.jpg
Vasakult: president Toomas Hendrik Ilves, Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi, tiiger, Salme Põhikooli juht Marika Pütsep ja GAGi õpetaja Kristi Rahn. Foto: Terje Lepp.

Tiigri Tegija auhinna võitnud kool saab võimaluse uuendada 10 000 euro eest kooli IKT taristut. Innovaatilisim õpetaja saab võimaluse 2000 euro ulatuses enesetäiendamiseks välisriigis.

Tiigri Tegija valimisel arvestati kandidaatide osalemist Tiigrihüppe Sihtasutuse erinevates programmides ja projektides, tehnoloogia-alaste arendusprojektide läbiviimist, IKT alaseid koolist väljapoole suunatud tegevusi ning õpilaste, lapsevanemate ja koolitöötajate arvamust.

Samal teemal: